Міжуніверситетське співробітництво у сфері сталого розвитку

Університети України, Республіки Польща, Білорусі та Росії підготували і 26 червня у м.Славутич підписали Угоду про співробітництво щодо навчання і провадження наукових досліджень у сфері сталого розвитку. НТУУ “КПІ”, Пултуська гуманітарна академія ім.О.Гейштора (Республіка Польща), міська адміністрація м.Славутич, Польська освітянська фундація “PERSPEKTIWY”, Геофізичний центр РАН, Російський державний університет ім. І.Канта, Білоруський державний університет, філія НТУУ “КПІ” в м.Славутич відтепер будуть координувати свої зусилля у справі підготовки кадрів і науки в цій важливій сфері.

Угода передбачає підготовку магістрів в університетах чотирьох країн. Передбачається, що партнери розроблять узгоджені навчальні плани з можливістю вивчення окремих курсів (модулів), дисциплін у тому з університетів-партнерів, де даний курс поставлено краще. Підготовка й перепідготовка фахівців буде провадитися на базі відповідних підрозділів кожного з учасників проекту, зокрема в НТУУ “КПІ” – на базі філії в м.Славутич (англійською мовою, на комерційній основі). Дипломи видаватиме той університет, який здійснював підготовку магістрів.

Окрім цього, на вітчизняних теренах з’явилася нова науково-освітня громадська організація – “Центрально-Східно-Європейський інститут сталого розвитку”. Діяльність цієї інституції буде спрямовано на підготовку, перепідготовку кадрів та проведення наукових досліджень у сфері сталого розвитку. Представники консорціуму засновників в урочистій обстановці ухвалили установчі документи. Президентом новоствореного інституту обрано академіка НАН України М.З.Згуровського, віце-президентами – д.т.н., мера м.Славутич В.П.Удовиченка та віце-президента Пултуської гуманітарної академії, експерта Ради Європи К.Островського. Посаду директора обійняв проф. Г.Статюха, завідувач кафедри НТУУ “КПІ”, співдиректора з академічних програм – п. Джон Фокс-Пжеворськи, експерт ООН за програмами сталого розвитку для Північної Америки (США).