Контроль втоми феромагнітних матеріалів неруйнівним магнітним методом

Контроль втоми феромагнітних матеріалів неруйнівним магнітним методомКлючеві слова
Енергетика та енергоефективність Машинобудування Приладобудування

Опис
Пропонується здійснення контролю втомного стану феромагнітних сталевих і чавунних виробів і конструкцій за допомогою методу вимірювання коерцитивної сили . Переважна сфера використання методу – зони концентрації напружень , в яких експлуатаційна втома розвивається і накопичується випереджаючими темпами. Місцезнаходження цих зон на багатьох виробах добре відомо, так як воно логічно зумовлено самою конструкцією контрольованого виробу.
Наявні на сьогоднішній день результати корисного практичного використання методу коерцитивної сили, як правило, стосуються малоциклової втоми, а також використання сталей, що мають в початковому стані значну пластичність. Саме для цих умов величина коерцитивної сили змінюється при навантаженні металу в кілька разів, що й забезпечує високу роздільну здатність методу з можливістю надійного визначення залишкового ресурсу виробів.
Крім того, існує необхідність визначення можливості коректного застосування методу коерцитивної сили для аналізу структурного стану сталей, зміцнених термічною обробкою і іншими методами , а також тих, що працюють в умовах багатоциклової втоми.

Новизна інновації:
Коерцитивна сила є однією з небагатьох структурно-чутливих властивостей, яка змінюється помітно протягом усього періоду "життя" металу. Переваги методу – висока його чутливість, немає необхідності в особливій підготовці поверхні контрольованого металу, допускається її суттєва шорсткість і кривизна; немає залежності контролю від температури навколишнього середовища; можливий контроль через шар фарби товщиною до 3 мм. Основна перевага методу - можливість якісної і кількісної оцінки стану металу з визначенням його залишкового ресурсу, простота і дешевизна його реалізації, висока продуктивність і надійність.

Опис проблеми:
Досить часто характер навантаження виробів такий, що метал в крайньому ступені втоми, ще не містить тих дефектів, які виявляються наявними на сьогоднішній день методами (зокрема дефектоскопією). Діагностична оцінка поточного стану металу в конструкціях і вузлах обладнання повинна будуватися комплексно на даних про втому, напружено-деформований стан і дефектність металу і оцінювати ресурс за станом виробу, а не за терміном його служби. Наявність методики і приладу вимірювання коерцитивної сили дозволяє швидко, просто і надійно виявляти й оцінювати якісно і кількісно зміни напружено-деформованого і втомного стану.

Стадія розробки:
Розробка завершена з підтвердженими результатами

Потенційні споживачі, ринки:
Підприємства енергомашинобудівного комплексу