Програма оцінки стану та моделювання розвитку зелених насаджень

Програма оцінки стану та моделювання розвитку зелених насаджень
Суть інновації:
Даний програмний продукт дає змогу моделювати будь-яку реальну поверхню Землі (рельєф, будівлі, рослинність, грунт). Грунтуючись на даних моделі та враховуючи реальні кліматичні (клімат, рух сонця, землі, опадів, грунту, взаємний вплив зелених насаджень один на одного) та антропогенні умови програма сканування та оцінює стан будь-якого насадження. Кожен об'єкт оцінюється окремо з використанням його положення в просторі, форми крони, листя і інших властивостей. Оцінка стану проводитися з описом загрози, що дасть можливість виправити ситуацію.
Модуль активного моделювання дозволяє в тривимірному просторі побачити еволюцію зелених насаджень в будь-який час на протязі 100 років.
На даний момент програма може оцінювати стан і моделювати розвитку для півострова Крим, бо побудована на наукових дослідженнях Національного наукового центру "Нікітський Ботанічний сад".

Для даної технології немає чітко сформованого ринку
Дана технологія дешевше, простіше, менше та зручніше у використанні
Дана технологія – абсолютно нова пропозиція

Нині що-б оцінити стан зелених насаджень які ростуть в містах або парках і побачити їх еволюцію на найближчі роки потрібно провести дорогі комплексні наукові дослідження зелених насаджень, грунту, клімату, освітленості, і.т.д. Тривимірне моделювання цих процесів на комп'ютері дає змогу уникнути великих фінансових, часових, трудових витрат і прискорити прийняття оптимальних рішень щодо зміни або стабілізації стану зелених насаджень.

Стадія розробки технології/продукту - Проведено лабораторні випробування

Ринки:
Споживачі програмного продукту: муніципальне управління, еколого-охоронні організації, архітектура, заповідники, заказники, національні парки, лісопаркові господарства і.т.д.

Аналогів немає.

Ризики проекту та антиризикові заходи
1. Поява аналогів на ринку.
2. Недостатня популярність програми.
3. Не проходження математичною моделлю реальних випробувань.
Програма оцінки стану та моделювання розвитку зелених насаджень