Присадка до палив та мастильних матеріалів

Суть інновації
Присадка до палив та мастильних матеріалів, до складу якої входять поверхнево-активні речовини (ПАР), високотемпературні антиоксиданти та допоміжні речовини. Присадку можна отримати шляхом простого змішування компонентів за стандартною схемою без додаткового нагріву та шкідливих викидів. Реалізується повністю замкнений цикл виробництва. Всі речовини мають гігієнічні висновки щодо можливості застосування і виробляються у достатній кількості.

Новизна інновації
Є такий самий продукт на ринку, але дана технологія має більш високу якість за основними технічними характеристиками
Дана технологія дешевше, простіше, менше та зручніше у використанні
нові в країні
Впровадження технології економічно доцільне
Розроблено новий композиційний склад присадки, що забезпечує:
• Підвищення надійності роботи двигуна, забезпечення регламентної потужності
• Зменшення зносу системи впорскування палива
• Попередження утворення вуглецевих відкладень на паливно-розподільчій апаратурі
• Покращення екологічних властивостей (зменшення викидів забруднюючих речовин)
• Низька собівартість присадки (25 грн/кг), що складає ½ від оптової та 1/3 від роздрібної ціни на ринку
Виробництво присадки характеризується низькою енергоємністю та безвідходністю

Опис проблеми
- Рівень забруднення довкілля викидами автотранспорту (оксидами карбону (ІІ) СО, оксидами карбону (ІV) СО2, оксидами нітрогену NOх, вуглеводнями СхНу та ін.) постійно зростає.
- Невідповідність якості бензину європейським стандартам, що не забезпечує нормативний склад відпрацьованих газів та нормальну експлуатацію двигуна
- Скорочення світових запасів нафти та підвищення цін на традиційні автомобільні палива.

Стадія розробки технології/продукту
Прототип, який пройшов тестування і доступний для демонстрації

Конкуренти, товари-замінники, бар‘єри входу
Розробкою присадок до масел займаються інститути УКРНДІ НП "МАСМА" (Україна), ІБОНХ НАН України та ін. До світових лідерів в цій галузі, які постачають високоякісні присадки відносяться “Ethyl”, “Oronite”, “Lubrizol”,“Infinium”