Нові ефективні розвинуті поверхні теплообміну для вирішення завдань енерго- та ресурсозбереження

Поверхні теплообміну

Запропоновано впровадження нових типів розвинутих конвективних поверхонь теплообміну з високою теплоаеродинамічною ефективністю, технологічністю. Такі поверхні можуть використовуватися для створення нового теплообмінного обладнання і модернізації існуючого з метою підвищення економічної ефективності виробничих процесів, забезпечення високої енерго- та ресурсоефективності. Результати розробки є такими, що забезпечуватимуть можливість масового впровадження на підприємствах України та зарубіжжя в процесі вирішення завдання енергозбереження, пріоритетність реалізації якого визначена Комплексною державною програмою енергозбереження.

.