Етапи та перспективи розвитку

 Етапи та перспективи розвитку.png
Етапи розвитку Наукового парку

Переваги участі

Для високотехнологічних компаній

• розробка технологічних рішень та створення конкурентоздатних продуктів;
• зменшення інноваційного циклу — часу втілення ідеї у продукт;
• зниження ризику створення та виробництва неконкурентоспроможних продуктів;
• залучення компетентних спеціалістів для просування наукомістких продуктів.

Для венчурних та інвестиційних фондів

• наявність впроваджених інноваційних проектів, які готові до просування на ринок;
• наявність інноваційних проектів з незавершеною стадією впровадження;
• «банк» інноваційних розробок;
• високорентабельні області розробок;
• гарантія високої технологічності та рентабельності розробок, що інвестуються;
• скорочення періоду окупності коштів, що інвестуються;
• потенціал маштабного впровадження кінцевих результатів;
• взаємодія з державною на рівні уряду.
А також:

• прозора схема взаємодії між інвестором та виконавцями проекту;
• контроль цільового використання інвестиційних коштів;
• контроль процесу розробки та впровадження.

Для вчених

• фінансові та технологічні умови для реалізації та просування інноваційної ідеї на ринок;
• отримання роялті – фінансової винагороди за використання запатентованої розробки;
• відомість у наукових і ділових колах.

Для факультетів і кафедр

• підготовка та випуск високопрофесійних кадрів з досвідом практичного застосування теоретичних знань;
• розвиток науково-лабораторної бази з новітнім обладнанням;
• залучення студентів та викладачів в інноваційних бізнес.

Для держави

на національному рівні:

• прискорення інноваційного розвитку економіки України;
• припинення відтоку фахівців за кордон;
• підвищення якості життя населення;
• збільшення маштабів іноземних інвестицій та можливостей експорту;

на місцевому рівні:

• поява нових робочих місць;
• зріст рівня доходів населення;
• підсилення кадрової складової науково-технічного потенціалу регіону;
• залучення інвестицій до регіону;
• покращення регіональної інфраструктури.