Газопаротурбінна технологія «ВОДОЛІЙ»

Газопаротурбінна технологія «ВОДОЛІЙ»

Зниження енергоємності теплопостачання міст України пропонується вирішувати через поєднання когенераційних технологій та теплоакумулюючого обладнання. Фахівцями університету р озроблено унікальну газопаротурбінну технологію “Водолій”. Технологія має високу екологічну чистоту. Зокрема, викиди шкідливих речовин при її реалізації в 2,5 рази менше порівняно з найжорсткішими нормами в США. При застосуванні цієї технології в компресорних станціях їх коефіцієнт корисної дії збільшено з 22 до 31 %. Застосування цієї технології на компресорних станціях усієї газової мережі може зменшити потреби газу до 2,5—3 млрд м3 замість 7—7,5 млрд м3.