Енергоефективний екобудинок з комплексним використанням відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії

Енергоефективний екобудинок

Створено єдину концепцію побудови інтелектуального енерго-ефективного екобудинку (ІЕЕ). Розроблено багатоцільову багатокрите-ріальну математичну модель ІЕЕ з урахуванням складних взаємозв'язків усіх підсистем життєзабезпечення будівлі та впливу на них факторів зовнішнього середовища. Враховано вплив метрологічних факторів регіону та використання адекватних принципів енергозабезпечення-енергоспоживання. Передбачено вирішення питань вибору огороджувальних конструкцій, побудови ефективних систем забезпечення мікроклімату, водозабезпечення та інтелектуальної системи управління, що забезпечує нульове споживання енергетичних ресурсів вуглеводнів і мінімальний вплив на екологію проектованого варіанта ІЕЕ.