Cемінар ROAD-SHOW «СНД: партнерство в інноваціях»

12 березня 2012 в приміщенні Держінформнауки України було проведено семінар ROAD-SHOW «СНД: партнерство в інноваціях», за участю ОИЯИ , МИЦНТ та МФГС.

Семінар було розпочато Олександром Рудаєвим, який коротко розкрив основну мету семінару – проінформувати та залучити до співпраці у сфері інноваційної діяльності вчених, підприємців та студентів країн СНД . Першим з доповіддю виступив представник “Фонду Сколкова” Єгоров А.В., у якій було висвітлено основні напрямки фінансування інноваційної діяльності та пріоритети подальшого розвитку. Друга частина доповіді була присвячена «Відкритому Університету Сколкова» , який проводить освітньо-кваліфікаційну діяльність з основною метою подальшої співпраці із студентами, що завершили навчання. Основною характерною рисою університету є загострення уваги на інноваційній діяльності, розкритті творчих якостей та навичок. Другий доповідач Євдокімов Е. розповів про ВАТ «РОСНАНО», що займається пріоритетними напрямками у розвитку науки, зокрема нанотехнололгіями. Третім виступив представник компанії «SALAN» , що займается юридичними питаннями та питаннями прав власності.

Завершальна доповідь була присвячена питанням реалізації творчого потенціалу шляхом осмислення свого «Я» та факторів що впливають на нього. Основні питання аудиторії стосувалися правового підґрунтя розподілу прав на інтелектуальну власність та питань щодо залучення венчурного капіталу.