Відбувся круглий стіл «Державна підтримка інноваційної діяльності»

3.04.12_krstol.jpg

30 березня 2012 року Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України провело круглий стіл «Державна підтримка інноваційної діяльності», в якому взяли участь представники центральних органів виконавчої влади, національних академій наук, наукових установ, вищих навчальних закладів та промислових підприємств, що є активними учасниками інноваційної діяльності та займаються розробкою та впровадженням новітніх технологій. У роботі конференції взяв участь Генеральний Директор Наукового Парку "Київська Політехніка" Віктор Сергійович Камаєв.

Учасники круглого столу виступили з доповідями про іноземний довід стимулювання інноваційної діяльності та шляхи його адаптації для України, обговорили питання удосконалення інноваційної інфраструктури та проблему реформування національної інноваційної політики з урахуванням фінансово-економічної кризи.

Особливу увагу було приділено обговоренню пропозицій щодо удосконаленню норм Податкового кодексу України, метою яких є активізація інноваційної діяльності, що сприятиме розвитку науки, техніки, технологій, ефективному використанню науково-технічного потенціалу України та випуску конкурентоспроможної, якісно нової продукції.
Доповідачі та теми їхніх доповідей:
• «Досвід стимулювання інноваційної діяльності в інших країнах» (доповідач - Соловйов В.П.);
• «Напрями удосконалення інноваційної інфраструктури» (доповідач - Федулова Л.І.);
• «Інноваційний ваучер як механізм державної підтримки малого підприємництва у сфері інноваційної діяльності» (доповідач - Гусєв В.О.);
• «Механізми підтримки інноваційної діяльності в Україні з урахуванням досвіду ЄС» (доповідач - Капіца Ю.М.);
• «Податкове стимулювання інноваційної діяльності» (доповідач - Шовкалюк В.С.);
• «Особливості інноваційної політики в умовах перманентної фінансово-економічної кризи» (Макаренко І.П.);
• «Основні підходи та напрями реформування національної інноваційної політики» (Щегель С.М.).