Візит віце-міністра освіти та науки Республіки Казахстан Саята Шаяхметова та проректора з наукової роботи Семипалатинського державного педагогічного інституту Абзала Талтенова.

3 квітня у рамках підготовки офіційного візиту Прем’єр-міністра Республіки Казахстан Серіка Ахметова в Україну НТУУ «КПІ» відвідали Віце-міністр освіти та науки Республіки Казахстан Саят Шаяхметов та проректор з наукової роботи Семипалатинського державного педагогічного інституту Абзал Талтенов.

З високими гостями зустрілися проректор з наукової роботи академік НАН України Михайло Ільченко, проректор з міжнародних зв’язків член-кореспондент НАН України Сергій Сидоренко, декан хіміко-технологічного факультету професор Ігор Астрелін, генеральний директор Наукового парку «Київська політехніка» Віктор Камаєв та інші.

Відкриваючи зустріч, Сергій Сидоренко наголосив, що підприємства і наукові організації Республіки Казахстан входять до числа ключових партнерів НТУУ «КПІ», і що зв’язки з ними ґрунтуються на традиції, яка будувалася десятиріччями, а сьогодні отримує нові імпульси розвитку.

У свою чергу Саят Шаяхметов зауважив, що однією з засад, на яких ґрунтується концепція модернізації системи освіти Республіки Казахстан, є збереження і розвиток відносин з науково-освітніми установами країн СНД і колишнього Радянського Союзу, і Україна в їх ряду займає важливе місце. Водночас, за його словами, державна політика Республіка Казахстан спрямована на формування національної моделі освіти, інтегрованої у світовий освітній простір і здатної забезпечити найвищі стандарти підготовки фахівців. Нині вищі навчальні заклади стали основним суб’єктом наукової діяльності. В країні запроваджено трирівневу систему підготовки професійних кадрів – бакалаврат – магістратура – докторантура (PhD), створено національну систему оцінювання якості освіти. Низка заходів, спрямованих на зміцнення і збільшення престижності науково-освітньої діяльності, дозволила забезпечити значне підвищення відсотка докторів наук (PhD), які після захисту дисертацій залишаються працювати в системі вищої освіти. Тепер він становить 95%, тоді як ще кілька років тому ледь сягав 20%. Нині керівництво Казахстану приділяє значну увагу і розвитку національної науки. Свідченням цьому є той факт, що впродовж останніх двох років обсяги фінансування галузі, як повідомив Саят Шаяхметов, збільшилися втричі. А 2011 року в Республіці Казахстан прийнято новий закон про науку, яким унормовано питання компетенції органів державної влади в галузі наукової та науково-технічної діяльності, порядку організації такої діяльності та визначено засадничі принципи управління нею та її фінансування.

Обговорення питань розвитку і фінансування освіти та науки в обох країнах викликало значну зацікавленість з боку присутніх. Проректор з наукової роботи Михайло Ільченко розповів гостям про проекти нового закону України про вищу освіту та основні ідеї, які закладали в них їхні розробники. Також було піднято питання про проблеми фінансування науки та затребуваності результатів наукових досліджень, особливо таких, які носять прикладний характер, з боку держави. Одним зі шляхів подолання складнощів є робота за замовленнями вітчизняних і закордонних підприємств і бізнес-структур, зацікавлених в інноваційній продукції. У цьому контексті дуже цікавим є досвід роботи Наукового парку «Київська політехніка», про який докладно розповіли гостям його генеральний директор Віктор Камаєв і його директор з міжнародних зв’язків Андрій Шишолін. Про такі проекти, які реалізуються фахівцями хіміко-технологічного факультету на замовлення і спільно з партнерами з Казахстану поінформував гостей його декан Ігор Астрелін.

Після зустрічі з керівництвом університету представники Республіки Казахстан відвідали Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ», Центр культури і мистецтв і Науково-технічну бібліотеку університету.