Універсальний мікропроцесорний регулюючий комплекс

003
Сфери застосування:

Енергетика та енергоефективність

Раціональне природокористування

Нові речовини та матеріали

Приладобудування

 

Короткий опис інновації

Розроблено програмно-технічний комплекс  для реалізації ефективного управління технологічними процесами виробництва та теплопостачання.
Комплекс включає:
набір мікропроцесорних пристроїв (понад 30 найменувань)для побудови системи автоматичного керування технологічним процесом;
програмне забезпечення для реалізації стандартних задач управління та енергоефективних алгоритмів керування, що використовують розроблені авторами новітні рішення на основі внутрішньої моделі та динамічної корекції.

Новизна інновації

Запатентовані алгоритми керування забезпечують якісну роботу системи управління не тільки в стаціонарних, але і у маневрених режимах технологічного обладнання, зокрема при змінах навантаження. Програмно-технічний комплекс забезпечує наступні переваги: підвищення безпеки та надійності виробництва за рахунок мінімізації людського фактору в нестаціонарних режимах роботи обладнання, покращення якості продукції, зменшення витрат енергоресурсів за рахунок більш точного регулювання.  Економічний ефект від впровадження може складати 3% для великих виробництв та до 25% при автоматизації комунальної сфери.

Опис проблеми

Велика частина систем автоматизації (28-30%) не задовольняє вимогам до якості керування, сучасні закордонні засоби автоматизації мають дуже високу ціну. Багато українських підприємств потребує модернізації не тільки технологічного обладнання, а і систем керування, в яких можна застосовувати пропоновану розробку. Ринку необхідні вітчизняні бюджетні інтелектуальні програмно-технічні комплекси для енергоефективної автоматизації виробництва і комунального господарства.

Стадія розробки

Прототип з успішними лабораторними випробуваннями

Потенційні споживачі

Програмно-технічний комплекс використовується для великих об'єктів:
Енергоблоків теплових електростанцій,
Енергогосподарств промислових і комунальних підприємств,
Металургії, хімії, харчової та інших галузях промисловості.