Нові методи визначення механічних властивостей матеріалів при індентуванні

Нові методи визначення механічних властивостей матеріалів при індентуванні
Ключеві слова
Нові речовини та матеріали Машинобудування

Опис
Визначення комплексу механічних характеристик (твердості, границі плинності, границі міцності, пластичності, модулю Юнга, в’язкості руйнування (тріщиностійкості), залишкових напружень та ін.) різних за своєю фізичною природою та структурним станом матеріалів, в т.ч. матеріалів, крихких при стандартних випробуваннях, в умовах локального навантаження жорсткими інденторами на мікрорівні для розробки новітніх технологій отримання матеріалів, оптимізації їх складу та структури, прогнозування механічної поведінки та забезпечення надійності і довговічності виробів в реальних умовах експлуатації під навантаженням.

Новизна інновації
Це єдиний спосіб визначення комплексу механічних властивостей тонких покриттів та шарів, монокристалів, фазових складових в композиційних матеріалах, градієнта механічних властивостей в неоднорідних структурах (зварні з'єднання, стопи зі значною ліквацією елементів т. ін.); дозволяють кількісно визначити механічні властивості матеріалів, які в стандартних умовах випробувань руйнуються крихко при напруженнях нижче ніж межа плинності; методи не мають обмежень застосування з точки зору форми та розміру об’єктів випробувань, не вимагають виготовлення складних за формою зразків, особливо з крихких керамічних матеріалів.

Опис проблеми
Можливість контролю методом індентування як характеристик міцності так і пластичності різних за своєю фізичною природою та структурним станом матеріалів, в т.ч. тих які в умовах стандартних випробувань руйнуються крихко при напруженнях нижче ніж межа плинності; можливість визначення комплексу механічних властивостей тонких шарів та покриттів, монокристалів, фазових складових в композиційних матеріалах, градієнта механічних властивостей в неоднорідних структурах; можливість використання мініатюризації випробуваних зразків та їх довільна форма;

Стадія розробки
Розробка завершена з підтвердженими результатами

Потенційні споживачі, ринки
Виробничі підприємства машинобудівного профілю
Науково-дослідні установи матеріалознавчого профілю;

Альтернативна сфера застосування
Вищі заклади освіти для використання у відповідних навчальних курсах та науковій роботі;