Порошки самофлюсівних сплавів для напилювання покриттів багатофункціональ-ного призначення (зносостійких, корозійностійких, відновлювальних та інше) газотермічними методами та обладнання для їх отримання

Порошки самофлюсівних сплавів
Ключеві слова
Нові речовини та матеріали Машинобудування Автомобілі і деталі

Опис
Вміщує наукові та технологічні принципи отримання порошків самофлюсівних сплавів на основі заліза, які можуть бути використані при вивченні закономірностей отримання порошків інших матеріалів.
Конструкторські розробки можуть бути основою для створення промислових виробництв отримання порошків металів і сплавів та матеріалів на їх основі.

Новизна інновації
Порошки самофлюсівних сплавів на основі заліза для напилювання покриттів у порівнянні з відомими на основі нікелю та кобальту при збереженні експлуатаційних властивостей покриттів з них значно дешевші у зв’язку з тим , що для їх отримання використовують дешеві феросплави.
Одержання порошків самофлюсівних сплавів на основі заліза з напередзадани-ми властивостями диспергуванням їх розплавів дозволить значно спростити одер-жання зносостійких покриттів на деталях машин та механізмів, підвищити їх експлу-атаційні характеристики, зменшити собівартість отримання порошків для напилення на 30% за рахунок зменшення матеріалоємності установки, застосування замкнутого циклу використання газоподібних та рідких енергоносіїв та зменшення витрат на ви-рішення екологічних проблем захисту навколишнього середовища.

Опис проблеми
Підвищення економічної ефективності та зниження матеріалоємності при отриманні порошків самофлюсівних сплавів та застосуванні покриттів з них при виготовленні або відновленні деталей машин та механізмів.

Стадія розробки
Розробка завершена з підтвердженими результатами

Потенційні споживачі, ринки
Результати роботи можуть бути реалізовані в країнах СНД та зарубіжних країнах - Китаї, Індії, В’єтнамі. В Україні – “Южмаш” м.Дніпропетровськ; ДКТБ інституту елек-трозварювання НАНУ, м.Київ; ООО “Інтер-Контакт-Пріор”,м. Київ, Броварський Казе-ний завод порошкової металургії, м. Бровари , Київської обл.., Приватне підприємство “КоДА”, м. Бровари.