Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність

Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Факультет менеджменту та маркетингу
Кафедра міжнародної економіки

X ( XXІI ) Міжнародна науково -практична конференція
"Міжнародне науково- технічне співробітництво:
принципи , механізми , ефективність "

13 - 14 березень 2014 р., м. Київ , Україна

Мета конференції : обговорення актуальних проблем та шляхів організації
ефективного міжнародного науково -технічного співробітництва

Тематичні напрямки роботи конференції :
1 . Інновації в системі забезпечення сталого розвитку країни та світу
2 . Роль держави в розвитку міжнародного науково -технічного співробітництва
3 . Національні інноваційні системи : проблеми формування та ефективності
4 . Науково-технічне співробітництво як фактор підвищення конкурентоспроможності
промисловості України
5 . Стан та тенденції розвитку фінансових інструментів міжнародного науково-
технічного співробітництва

Вимоги до матеріалів
Тези доповіді подаються українською , російською або англійською мовами ( 1 сторінка тексту А4
з полями 20 мм / Arial , 10 пт , інтервал 1 / ) . Зразок оформлення тез розміщений на сайті http://www.ied.kpi.ua .
Обов'язкові посилання на першоджерела (до 4 -х найменувань) оформляються відповідно до вимог стандарту . Оргкомітет конференції залишає за собою право відбору та редагування тез . У заявці на участь у конференції просимо вказати прізвище , ім'я, по батькові , місце роботи і посаду , необхідність в готелі , дати приїзду та від'їзду. Матеріали конференції необхідно відсилати по ел . адресою: istc@ukr.net до 10 лютого 2014

Для виступу на конференції рекомендуємо підготувати презентаційний матеріал ( 10 - 20 слайдів в MS Power Point ) . Програма виступів формується оргкомітетом . Кращі доповіді будуть рекомендовані для видання в науковому збірнику "Економічний вісник НТУУ " КПІ ".

Оплату за участь у конференції у розмірі 72 ( за валютним курсом ) грн (ПДВ включено ) прохання здійснити в період з 01 лютого по 20 лютого 2014 року.
Оргвнесок включає лише вартість збірника матеріалів конференції. Оплата харчування та проживання здійснюється учасниками окремо .

Реквізити для оплати оргвнеску : НТУУ "КПІ" , ф- т менеджменту та маркетингу , 03056 , м. Київ , пр. Перемоги , 37 , корп. 1 . Одержувач: НТУУ "КПІ" , Код ЄДРПОУ 02070921 , р / р 31252272210141 в ГУГКСУ м. Києва , МФО 820019 .
У призначенні платежу необхідно вказати: «Оплата за участь в конф . МНТС , П.І.Б.

Голова програмного комітету :
Герасимчук В. І. , д.е.н. , професор кафедри міжнародної економіки НТУУ « КПІ».
Гавриш О. А. , д.т.н. , професор , декан факультету менеджменту та маркетингу ,
завідувач кафедри міжнародної економіки НТУУ « КПІ».

Голова оргкомітету:
Войтко С. В. , д.е.н. , професор , заст. завідувача кафедри міжнародної економіки

Для контактів:
тел. : +380-44-454-98-60 , +380-44-454-91-03 ,
адреса: к. 244 , корпус 1 , НТУУ "КПІ" , проспект Перемоги , 37 , м. Київ , 03056 , Україна

http://www.ied.kpi.ua ; istc@ukr.net