Покращення магнітних властивостей нанорозмірних плівок FePt для підвищенної щільності магнітного запису і зберігання інформації

Ключеві слова
Нові речовини та матеріали Засоби масової інформації

Опис
Формування стабільних нанорозмірних магнітних плівок L10-FePt(ГЦТ) з покращенною термічною стабільністю, контрольованими орієнтацією зерен, вісі легкого намагнічування і коерцитивної сили при створенні магнітних носіїв інформації з надвеликою щільністю запису

Новизна інновації:
В даний час щільність запису і збереження інформації магнітним методом 10-15 Гбіт/см2.
Розроблено новий підхід до дифузійного формування стабільних нанорозмірних магнітно-твердих плівок FePt з хімічно впорядкованою фазою L10(FePt)ГЦТ при використанні додаткових шарів легуючих елементів (Ag, Au, Cu) з низкою поверхневою енергією. Енергія межі поділу між шарами була застосована як додаткова екстрарушийна сила для прискорення термічно-активованих процесів хімічного впорядкування плівки FePt і зниження температури (на 100оС) фазового переходу хімічно невпорядкованої магнітно-м'якої фази А1(FePt)ГЦК у хімічно впорядковану магнітно-тверду фазу L10(FePt)ГЦТ з надструктурою. Обгрунтовано доцільність застосування легуючих елементів (Ag, Au, Cu) з обмеженою розчинністю в сплаві FePt для ефективного керування параметрами і орієнтацією кристалічної надгратки, а також обмеження росту зерен і розташування вісі легкого намагничування плівки перпендикулярно до поверхні підкладки. Проведено комплексні експеріментальні дослідження багатошарових нанорозмірних плівкових композицій, що дозволило сформувати фазу L10(FePt)ГЦТ з високою коерцитивною силою (Нс ~ 20-30 кОе), намагніченістю насичення (~ 1500 емо/cм3), з прямокутною формою кривої намагнічування і співвідношенням Mr/Ms близьким до 1 в поверхневих шарах. Розроблено рекомендації щодо вибору технологічних параметрів процесу формування і стабілізації плівок FePt, застосування яких дасть змогу підвищити щільність магнітного запису і збереження інформації термоактивованим методом запису до ~ 250 Тбіт/см2 замість досягнутих на цей час 60 Гбіт/см2.

Опис проблеми:
Необхідність зменшення геометричних розмірів носія (середовища) інформації при збільшенні ії щільності.

Потенційні споживачі, ринки:
Інформаційні технології, космічна галузь, військова галузь, медична галузь. НТЦ «Сатурн», НДІ «Оріон», ”Реле і автоматіка ”, підприємства виробництва засобів запису і збереження інформації.