Розробка маловідходної технології очищення стічних вод коагуляційним методом

Разработка малоотходной технологии очистки сточных вод коагуляционным методом
Ключеві слова
Раціональне природокористування Охорона навколишнього середовища Хімія

Опис
Створено маловідходну технологію очищення стічних вод, забруднених барвниками і поверхнево-активними речовинами, яка включає коагуляційне очищення стічних вод залізовмісними коагулянтами з подальшими процесами кислотного розчинення осаду водоочищення та отриманням регенерованих залізовмісних розчинів і видалення органічної складової з їх складу окисними методами з метою його використання в технології водоочищення як коагулянт.

Новизна інновації:
 ступінь знебарвлення стічних вод становить 90 ... 95%;
 зменшення обсягу осаду очищення стічних вод в 10 разів;
 переробка та рецикл вихідних реагентів;
 повне видалення токсичних компонентів.

Опис проблеми:
При використанні данної інновації досягається:
– висока ефективність очищення стічних вод;
 ресурсозбереження;
 створення екологічно чистого виробництва.

Стадія розробки:
Прототип з успішними лабораторними випробуваннями

Потенційні споживачі, ринки:
Міністерство охорони навколишнього середовища, а також підприємства, організації та проектні установи, що займаються розробкою установок та застосуванням технологій очистки питної та стічної води, ВАТ «Чернігівське Хімволокно», Київське ЗАТ «Роза», ВАТ «Хімтекстильмаш», ВАТ «Чексіл» та ін.