Синтез нових сорбційних нанокомпозиційних матеріалів на основі цирконій (IV) оксиду і активованого вугілля для видалення важких металів з води

Ключеві слова
Хімія

Опис
Особливу увагу серед методів очистки води заслуговує метод сорбції з використанням такого сорбента, як активоване вугілля, завдяки його дешевизні. Однак, його сорбційна ємність за багатьма іонами металів, на превеликий жаль, недостатньо висока. З метою збільшення останньої ці сорбенти модифікують. Як модифікатори можуть слугувати оксиди металів, які також є ефективними сорбентами. Серед них варто відмітити ZrO2. Він є ефективним сорбентом до іонів різної природи, в тому числі важких металів. При цьому, використання його в нанорозмірному стані як модифікатора може збільшити сорбційну ємність за рахунок високих питомої площі поверхні та обмінної ємності, які додатково зростають при переході від кристалічної до аморфної фази.
Таким чином, інновація передбачає створення нових сорбційних нанокомпозиційних матеріалів на основі цирконій (IV) оксиду і активованого вугілля з метою їх використання для селективного видалення іонів важких металів з водних розчинів.

Новизна інновації:
При модифікуванні активованого вугілля цирконій (IV) оксидом очікується підвищення ефективності сорбції іонів важких металів з водних розчинів

Опис проблеми:
Необхідність інновації обумовлена зростаючим забрудненням води іонами важких металів та жорсткими вимогами, що висуваються до якості води

Стадія розробки:
Концепція або теоретична стадія, ще не доказана

Потенційні споживачі, ринки:
Підприємства, що займаються водоочищенням і водопідготовкою