Анаеробно-аеробна технологія біологічного очищення стічних вод

Ключеві слова
Раціональне природокористування Охорона навколишнього середовища Біотехнології

Опис
Пропонується перспективна технологія біологічного очищення стічних вод , яка забезпечує досягнення значень сучасних нормативів скиду у водойми за наступними показникам високомолекулярні органічні речовини, сполуки азоту, фосфору, завислі речовини і т.п. Технологію доцільно використовувати як для міських стічних вод, так і для промислових. Дослідження та впровадження даної технології були проведені на шкірзаводі, молокозаводах, солодовому заводі України. Технологія реалізується послідовно у спорудах з різними кисневими умовами (анаеробними, аноксидними, аеробними) з використанням іммобілізованих на носії мікроорганізмів.

Новизна інновації:
Внаслідок використанням розробленої технології утворюється у 3-5 разів менше осаду та на 50% знижуються витрати електроенергії. Використання іммобілізованих мікроорганізмів забезпечує високу концентрацію біомаси у споруді (9-15 г/дм3), високу якість утвореного осаду (зольність близько 50%), відсутність як зовнішньої, так і внутрішньої рециркуляції активного мулу та стічних вод, тобто відсутності насосного обладнанні, зниження продуктивності повітродувної станції. На основі результатів лабораторних та виробничих досліджень було розроблено методику розрахунку споруди (біореакторів) анаеробно-аеробної технології, кількості носія для варіанту реконструкції існуючої споруди та проектування нової.

Опис проблеми:
Погіршення якості води у природних водоймах в останні роки відбувається за рахунок збільшення антропогенного навантаження, у першу чергу через неконтрольовані скиди неочищених або недостатньо очищених стічних вод численних промислових підприємств і комунальних об’єктів. Згідно з національною доповіддю про стан навколишнього природного середовища в Україні, у водні об’єкти потрапляє 34-46% стічних вод, якість яких не відповідає нормам. Підвищення концентрації органічних речовин, сполук азоту, фосфору в стічних водах призвело до погіршення якості поверхневих водойм, які є основним джерелом питного водопостачання для переважної більшості українців. У ряді водойм на території України зафіксовано перевищення гранично-допустимих скидів за азотом амонійним – у 2-15 разів, нітратами – у 7-20 разів, фосфатами – 2-5 разів. Переважна більшість існуючих очисних споруд не забезпечує сьогодні необхідну якість очищення стічних вод від сполук азоту, фосфору, бо, згідно СНіП 2.04.03-85, зорієнтовані в основному на видалення органічних сполук.

Стадія розробки:
Розробка завершена з підтвердженими результатами

Потенційні споживачі, ринки:
Потенційними споживачами є сфера комунальних послуг, а саме очисні каналізаційні станції міст, селищ, промислових об’єктів, локальні (приватні) очисні споруди.