Модульна хвильова електростанція роторного типу

Модульна хвильова електростанція роторного типуКлючеві слова
Технології використання нових видів палива, відновлювальних та альтернативних джерел енергії

Опис
Нами знайдено (і запатентовано в Україні) інженерне рішення проблеми перетворення енергії морських і океанських хвиль, розроблена спрощена математична модель і методика розрахунку потужності установки. Виготовлені і успішно апробовані різні експериментальні модулі, у тому числі в умовах природних хвиль на річці Дніпро.
Ми готові закінчити дослідження і виготовити промисловий зразок модульної хвильової електростанції номінальною потужністю 50кВт.

Новизна інновації:
Основним недоліком відомих хвильових електростанцій є наявність знакозмінних навантажень у динамічній схемі, що приводить до принципових втрат енергії на подолання сил інерції і передчасного виходу з ладу кріплень і опор. Крім цього проміжні перетворення енергії знижують ККД і надійність роботи обладнання, збільшують кількість регламентних робіт та їх вартість.
Розроблене нами обладнання позбавлене всіх цих недоліків і має вельми прийнятне для енергетичного ринку співвідношення ВАРТІСТЬ / ПОТУЖНІСТЬ. Попередня оцінка собівартості промислової модульної хвильової електростанції знаходиться в межах $ 2.000 в перерахунку на 1 кВт встановленої потужності. І це на порядок менше кращих світових зразків!
В Україні, в умовах чинного законодавства, наша електростанція вже через два-три роки експлуатації почне приносити прибуток!

Опис проблеми:
Океанська і морська хвиля це найбільш концентрований з усіх відомих поновлюваних джерел енергії.
Однак на сьогоднішній день в світі не існує ефективного технічного рішення для перетворення енергії морських і океанських хвиль в електрику.

Стадія розробки:
Прототип з успішними лабораторними випробуваннями

Потенційні споживачі, ринки:
Споживачі прісної (питної) води - 40% території землі

Державні та приватні мережі електропостачання
Індивідуальні та об’єднані кінцеві користувачі електроенергії