Технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу

Енергозберігаюче підприємство з переробки корисних рослин

Энергосберегающее предприятие по переработке полезных растений
Ключеві слова
Енергетика та енергоефективність Раціональне природокористування Технології використання нових видів палива, відновлювальних та альтер

Опис
Концепція створення повністю екологічного підприємства: від збору трав до сушіння за рахунок альтернативних джерел енергії.

Новизна інновації:

ЕКСПРЕС вимірювач вологості сипких матеріалів

ЭКСПРЕСС измеритель влажности сыпучих материалов
Ключеві слова
Машинобудування Приладобудування Автомобілі і деталі , обладнання та послуги Напівпровідники і напівпровідникове обладнання

Опис

БАКТЕРИЦИДНИЙ МАТЕРІАЛ

БАКТЕРИЦИДНЫЙ МАТЕРИАЛ
Ключеві слова
Раціональне природокористування Нові речовини та матеріали Охорона навколишнього середовища Ракетно-космічна техніка Приладобудування

Опис

Розробка засобів аерофотозйомки та моніторингу малих земельних ділянок і протяжних об'єктів, а також екологічного моніторингу навколишнього середовища на основі малих безпілотних літальних апаратів

Сфери застосування:

Раціональне природокористування

Охорона навколишнього середовища

Короткий опис інновації

Аерознімання сільської місцевості з метою створення ортофотопланів та кадастрових планів високої точності (масштаби 1:1000, 1:500), моніторинг ЛЕП, трубопроводів, кордонів, акваторій

Новизна інновації

Технологія виробництва нових дієтичних продуктів харчування оздоровчої та профілактичної дії

Дієтичні продукти харчування оздоровчої та профілактичної дії

Технологія виробництва нових дієтичних продуктів харчування оздоровчої та профілактичної дії, збагачених рослинними біокомпонентами, та методи посилення їх позитивної дії на організм людини

Пропонується розробка технології виробництва нових дієтичних продуктів харчування оздоровчої та профілактичної дії на основі рослинної сировини (соєвого молока, пектинів) з посиленим позитивним впливом на організм людини за рахунок використання бактеріальних субстанцій на основі молочнокислих бактерій.

Розроблення та впровадження технологій виготовлення біологічно активних речовин

Розроблення та впровадження технологій виготовлення біологічно активних речовин мікробного походження мультифункціонального призначення

Збір матеріалів