Технології транспортування енергії, впровадження ергоефективних ресурсозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії

Створення концепції та методичних основ побудови інтегрованих систем контролю ефективності енерговикористання на виробничо-господарських об’єктах

Ключеві слова
Енергетика та енергоефективність

Опис
Авторами цього інноваційного проекту визначено напрями та методичні підходи до удосконалення діючих методик нормування питомих витрат електричної енергії на виробничо-господарських об'єктах

Новизна інновації:

Розробка методики обчислення втрат електроенергії та потужності в елементах систем електропостачання рівня напруги 0,4-10 кВ при застосуванні автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)

Ключеві слова
Енергетика та енергоефективність

Опис
Пропонується розробка, узгодження та затвердження методики, яка б дозволяла в автоматичному режимі в автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії обчислювати втрати електроенергії і потужності в елементах систем електропостачання в мережах 0,4 – 10 кВ.

Новизна інновації:
Розробка, що пропонується на відміну від відомих дозволяє:
- в автоматичному режимі обчислювати втрати електроенергії при розташуванні розрахункового обліку не на межі балансової належності;

Розробка обладнання для високотемпературного вимірювання теплопровідності та електропровідності

Ключеві слова
Енергетика та енергоефективність

Опис
Вимірювання теплопровідності та електропровідності монолітних матеріалів та сипучих матеріалів розміром фракцій до 15 мм в діапазоні температур до 1500 К під надлишковим тиском до 50 кПа.

Новизна інновації:

Розробка заходів з ресурсо- та енергозбереження в електродному виробництві

Ключові слова
Енергетика та енергоефективність

Опис
Модернізація технології виробництва електродної продукції, що належить до найбільш енергоємної галузі промисловості, в напрямку забезпечення ресурсоенергозбереження і зменшення техногенного впливу на довкілля.

Новизна інновації:

Нові природнотвердіючі ливарні сплави системи Al-Mg-Si

Ключеві слова
Нові речовини та матеріали Засоби масової інформації

Опис
В результаті лабораторних випробувань було визначено склад нових ливарних алюмінієвих сплавів, що мають знижену густину і встановлено механізми, що відповідають за формування їхньої структури і зміцнення.

Новизна інновації

МОДУЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРИСТРОЇВ

МОДУЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ПРИСТРОЇВ
Ключеві слова
Інформаційні та комунікаційні технології Енергетика та енергоефективність Раціональне природокористування Охорона навколишнього с-ща

Опис

Розробка енергозберігаючих, ресурсозберігаючих технологій на основі наноструктурних плівкових покриттів

Сфери застосування:

Енергетика та енергоефективність

Нові речовини та матеріали

 

Короткий опис інновації

Отримання плівкових покриттів з широким спектром фізичних та технічних властивостей, притаманних наноструктурним сполукам.

Новизна інновації

Технологія наноструктурних плівкових покриттів не має аналогів. Це нова галузь науки, техніки та технологій.

Збір матеріалів