Технології транспортування енергії, впровадження ергоефективних ресурсозберігаючих технологій та альтернативних джерел енергії

Універсальний мікропроцесорний регулюючий комплекс

003
Сфери застосування:

Енергетика та енергоефективність

Раціональне природокористування

Нові речовини та матеріали

Приладобудування

 

Короткий опис інновації

Розроблено програмно-технічний комплекс  для реалізації ефективного управління технологічними процесами виробництва та теплопостачання.

Енергоефективний екобудинок з комплексним використанням відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії

Енергоефективний екобудинок

Створено єдину концепцію побудови інтелектуального енерго-ефективного екобудинку (ІЕЕ). Розроблено багатоцільову багатокрите-ріальну математичну модель ІЕЕ з урахуванням складних взаємозв'язків усіх підсистем життєзабезпечення будівлі та впливу на них факторів зовнішнього середовища. Враховано вплив метрологічних факторів регіону та використання адекватних принципів енергозабезпечення-енергоспоживання.

Газопаротурбінна технологія «ВОДОЛІЙ»

Газопаротурбінна технологія «ВОДОЛІЙ»

Зниження енергоємності теплопостачання міст України пропонується вирішувати через поєднання когенераційних технологій та теплоакумулюючого обладнання. Фахівцями університету р озроблено унікальну газопаротурбінну технологію “Водолій”. Технологія має високу екологічну чистоту. Зокрема, викиди шкідливих речовин при її реалізації в 2,5 рази менше порівняно з найжорсткішими нормами в США. При застосуванні цієї технології в компресорних станціях їх коефіцієнт корисної дії збільшено з 22 до 31 %.

Використання уніфікованої високоефективної трубчатої технології спалювання газу в котлах і теплогенераторах

Трубчата технологія спалювання газу

Розроблено маловитратну та швидкоокупну камеру згоряння (КЗ) газотурбінної установки (ГТУ) промислового газоперекачувального агрегату (ГПА) компресорної станції магістрального газопроводу. Застосування розробленої трубчастої технології спалювання природного газу забезпечує досягнення високого рівня енергетичної ефективності та екологічної безпеки.

Нові ефективні розвинуті поверхні теплообміну для вирішення завдань енерго- та ресурсозбереження

Поверхні теплообміну

Запропоновано впровадження нових типів розвинутих конвективних поверхонь теплообміну з високою теплоаеродинамічною ефективністю, технологічністю. Такі поверхні можуть використовуватися для створення нового теплообмінного обладнання і модернізації існуючого з метою підвищення економічної ефективності виробничих процесів, забезпечення високої енерго- та ресурсоефективності.

Збір матеріалів