Перспективи застосування мікрохвильового магнітного запису інформації для розвитку та створення нових магнітних носіїв надвисокої щільності

Перспективи застосування мікрохвильового магнітного запису інформації для розвитку та створення нових магнітних носіїв надвисокоКлючеві слова
Інформаційні та комунікаційні технології Приладобудування

Опис
Один із способів ущільнення запису бітових намагнічувань поверхні диску є збільшення частоти магнітного поля. Проте за таких обставин збільшення частоти призводить до необхідності зменшення індуктивності магнітної голівки, а, отже, і величини магнітного поля. Таким чином, виникає проблема у створенні достатньо сильного магнітного поля необхідного для запису. Частково, це можна зробити шляхом зменшення відстані між робочою поверхнею магнітної голівки та робочою поверхнею магнітного диску. Але в сучасних накопичувачах вона і так вже досягла критично малих значень. Технологія дозволяє створити відносно потужне магнітне поле при малих індуктивностях записуючої голівки. Пропонується застосувати резонансний магнітний осцилятор, який необхідно розмістити в проміжку між робочою поверхнею магнітної голівки та робочою поверхнею диску. Резонанс, що досягається за допомогою високочастотного магнітного поля магнітної голівки та магнітного осцилятора дозволяє отримати достатньо сильне високочастотне магнітне поле необхідне для запису.

Новизна інновації:
Попередні способи ущільнення запису інформації, для яких характерне збільшення частоти магнітного поля шляхом зменшення індуктивності магнітної голівки, призводять до зменшення величини магнітного поля і недостатньої потужності для щільного запису інформації. Ідея ж розміщення резонансного магнітного осцилятора між магнітною голівкою та записуючою поверхнею дозволяє підсилити магнітне поле при малих індуктивностях записуючої голівки, що дозволить ущільнити запис інформації на магнітний носій.

Опис проблеми:
Технологія здійснення запису цифрової інформації на магнітні носії, які залишаються на даний момент основним способом тривалого зберігання інформації в обчислювальній системі, була розроблена ще в 50-х роках минулого століття. Потреби розвитку інформаційно-обчислювальних систем вимагають вдосконалення пристроїв магнітного запису та збереження інформації, а також створення жорстких магнітних дисків нового покоління з високою ємністю як основних засобів довготривалого збереження інформації.

Стадія розробки:
Моделювання або інші абстрактні оцінки

Потенційні споживачі, ринки:
Удосконалений і ефективний процес запису, збереження інформації та підвищення її щільності є дуже важливим у сучасному світі. Передусім описана інновація буде цікава тим компаніям, які вже займаються випуском записуючої продукції та зацікавлені в нових ідеях оптимізації процесу запису.