Зустріч у науковому парку

7 грудня 2010 року в НТУУ "КПІ" відбулася зустріч між представниками наукового парку "Київська політехніка" та представниками провідних естонських компаній. Після ознайомлення гостей з діяльністю НТУУ "КПІ"
та НП "Київська політехніка" останні виявили зацікавлення в ряді енергозберігаючих розробок вчених НТУУ "КПІ".