Розробка фотоелектричних перетворювачів космічного застосування нового покоління.

Високоефективні рідіаційно стійкі кремнієві фотоелектричні перетворювачі космічного застосування нового покоління будуть розроблені за рахунок:
оптимізації процесів дифузії при формуванні p-n – переходів;
оптимізації вимог до монокристалічного кремнію;
використання багатошарових антивідбиваючих покриттів у т.ч. з використанням ІТО, Al2O3, СeO2 та ін.;
проведення комбінованих процесів гетерування з метою збільшення часу життя носіїв заряду;
оптимізації та розробки нових конструкцій ФЕП, наприклад ФЕП з наскрізним емітером та ін.
Це дозволить вийти на новий більш високий рівень параметрів, наприклад досягти к.к.д. в межах 21-22% при вартості одного ФЕП на рівні - 25 – 40 євро у залежності від розміру партії.

Перспективна для аналізу і порівняння європейська фірма “AZURSPACE” оскільки фірми Китаю і Росії не продають ФЕПи за межі своїх країн, а в США передумовою контракту є купівля ліцензії вартістю не менше $10 тис., яка продається дуже вибірково. Крім цього ФЕПи США у порівнянні з ФЕП “AZURSPACE” з аналогічними параметрами у 1,5-2 рази дорожчі.