Переробка відходів нафтопереробки ( гудронів) на рідке та тверде паливо

Суть інновації
Відходи нафтопереробки ( гудрони) переробляються у рідке та тверде паливо шляхом каталітичного високотемпературного крекінгу. В якості енергоносія використовується частина отриманого твердого палива. Одержана рідка фракція представлена в основному насиченими розгалуженими вуглеводнями.
Пропонована розробка має основну перевагу над існуючими : за розробленою технологією можливо переробляти будь які гудроно подібні відходи у рідке та тверде паливо.
Відходи нафтопереробних заводів, так звані кислі гудрони (КГ), містять у своєму складі, окрім сульфатної кислоти, велику кількість небезпечних органічних речовин, в тому числі канцерогенів. Глибока переробка кислих гудронів дала б можливість здешевити процеси отримання легких палив, мазуту, масел за рахунок вилучення з гудронів додаткових продуктів.

Стадія розробки інновації
Прототип з успішними лабораторними випробуваннями