Створення алгоритмів автоматичного виявлення радіосигналів сумірних з рівнем внутрішнього шуму пристроїв виявлення при впливі активних маскуючих перешкод

Суть інновації
Мета проекту: Упровадити на практиці можливість створення автоматичних цифрових пристроїв виявлення слабких радіосигналів в умовах дії активних маскуючих перешкод з метою отримання економічного виграшу у вигляді зменшення енергетичних витрат (мінімум на порядок) для забезпечення тієї ж дальності виявлення цілей.
Є такий самий продукт на ринку, але дана технологія має більш високу якість за основними
Дана технологія дешевше, простіше, менше та зручніше у використанні
Дана технологія – абсолютно нова пропозиція
Впровадження технології економічно доцільне
Сучасні радіоприймачі використовують амплітудну обробку інформації, що базується на критерії мінімуму середнього ризику при байесівському підході статистичної оптимізації.
Запропонований метод відрізняється тим, що замість відношення щільності ймовірності сумісного розподілу амплітуд сигналу і шуму до щільності ймовірності розподілу амплітуд шуму автори використовують енергетичне відношення правдоподібності, як відношення щільності ймовірності розподілу сумарної енергії сигналу і шуму до щільності ймовірності розподілу енергії шуму. При цьому здійснюється оцінку дисперсії випадкового процесу на інтервалі аналізу рівному тривалості радіосигналу. Якщо сигнал відсутній, то оцінки дисперсії випадкового процесу на інтервалах статистичного аналізу групуватимуться навколо її середнього значення. І якщо енергія прийнятого радіосигналу перевищуватиме інтервал енергетичних флуктуацій випадкового процесу навколо середнього значення, то можливе виявлення цієї сумарної енергії, а це і є використання закону збереження енергії. Метод виявлення, що розглядається, дозволяє спостерігати радіосигнали, які нижчі за рівень шуму і знаходяться поза сферою застосування класичної теорії, а це дозволяє при фіксованому потенціалі РЛС алгоритмічним шляхом підвищити дальність виявлення більш, ніж в 1,5 рази або знизити потенціал РЛС мінімум на порядок при однаковій якості виявлення
У світовій практиці дана технологія відсутня. Україна може бути лідером при модернізації світового парку радіолокаторів різного призначення та при розробці нових зразків радіолокаційного обладнання. Дана інновація дозволяє будувати якісно нові різноманітні енергозберігаючі радіолокатори. Основною проблемою при розгортанні виробництва є відсутність інвесторів.

Стадія розробки технології/продуктy
Проведено лабораторні випробування

Ризики проекту та антиризикові заходи
Ризики в реалізації проекту - незрілість ринку. Антиризикові заходи для їх мінімізації – демонстрація паралельної роботи існуючої та запропонованої технологій на існуючому радіолокаторі