Універсальна система збирання даних, обліку та дистанційного контролю споживання ресурсів в комунальній сфері на основі застосування технології безпровідних сенсорних мереж

Універсальна система збирання даних, обліку та дистанційного контролю споживання ресурсів в комунальній сфері  на основі застосу
Суть інновації
Останнім часом в комунальній сфері гостро постало питання обліку та контролю за споживаними ресурсами, як з боку споживачів, так і з боку постачальників та виробників відповідного ресурсу. Проблемними та спірними питаннями є механізми підрахунку споживаного ресурсу та методи формування його ціни. Одним із способів вирішення проблеми – зробити процес надання послуг зручним, ефективним, прозорим і зрозумілим для кожного учасника. В помешканнях абонентів установлюється комплект приймально-передавального обладнання, система датчиків, електронних лічильників та електромеханічних регуляторів. Такий комплект може передавати дані по безпровідним каналам зв'язку до центрального диспетчерського пункту, де в режимі реального часу відстежуються поточні характеристики споживання ресурсу. При необхідності режим споживання можна дистанційно обмежити або припинити взагалі. При цьому, обрахування вартості споживання ресурсу здійснюється автоматично з урахуванням поточного тарифу.

Новизна інновації
Дана технологія – абсолютно нова пропозиція
Вирішення проблеми енерго- та ресурсозбереження в Україні на даний момент є дуже важливим. Розв'язання деяких її аспектів дозволить суттєво збільшить ефективність використання ресурсів, зробить прозорим механізм формування ціни на окремі ресурси та послуги, дозволить упорядкувати оплату послуг споживачами та поставить постачальників ресурсу в ситуацію, коли вони повинні постійно підвищувати ефективність власної роботи. Існуючі на даний момент механізми та методи не відповідають тим вимогам, що склалися.

Опис проблеми
Необхідність економного та ефективного використання наявних ресурсів споживання потребує сучасних підходів до формування справедливої ціни для споживачів, усунення монопольного формування послуги, вимагає від усіх учасників ринку підвищення ефективності роботи ланцюга : виробник ресурсу – транспортування ресурсу – споживач ресурсу.

Стадія розробки технології/продукту
Проведено лабораторні випробування

Ринки
В умовах України на даний момент інновація потребує коштів для впровадження в якості пілотного проекту. При вдалому впровадженні потенційним користувачем може бути кожен користувач комунальних послуг, підприємства та організації, що надають послуги. Тобто, ринок в умовах України може становити десятки мільйонів користувачів.

Конкуренти, товари-замінники, бар‘єри входу
Подібні системи в Україні ще не впроваджувалися.

Ризики проекту та антиризикові заходи
Основними ризиками щодо впровадження технології я вважаю наступні :
- політичні. Вони пов'язані насамперед з небажанням існуючих схем надання послуг щось змінювати в системі надання послуг споживачам. Проте, позитивним моментом в цьому є очевидна необхідність змін;
- незрілість ринку. Технологія на даний момент є новою.
Універсальна система збирання даних, обліку та дистанційного контролю споживання ресурсів в комунальній сфері  на основі застосу