Система прогнозування епілептичних нападів

Суть інновації
Система призначена для запису електричної активності мозку людини в умовах повсякденного життя з подальшим її математичним аналізом. Метою аналізу є попередження користувача про епілептичний напад, що наближається.
Система складається з смартфону та блоку реєстрації сигналу електроенцефалограми (ЕЕГ).
Програмне забезпечення буде реалізовувати розроблену методику аналізу ЕЕГ, яка зараз дозволяє виявляти епілептиформні комплекси в електроенцефалограмі в присутності шумів та спотворень, а в майбутньому дозволить визначати провісники епілептичних нападів. Основною ідеєю є використання методів теорії розпізнавання образів, методів нелінійної динаміки та адаптивного вейвлет-перетворення, що дозволяє підвищити чутливість та специфічність запропонованої методики.

Новизна інновації
Дана технологія – абсолютно нова пропозиція
нові у світі
Впровадження технології економічно доцільне
Наразі портативні системи на базі смартфону для прогнозування епілептичних нападів на основі аналізу електричної активності мозку в світі відсутні.
Методика, яка буде покладена в основу методичного забезпечення системи зараз характеризується такими показниками: вірне визначення присутності в сигналі електроенцефалограми людини епілептиформних комплексів -- 92 %, що перевищує аналоги. Також для розробки нової методики прогнозування епілептичних нападів будуть використані вже отримані авторами результати по аналізу ЕЕГ на основі взіємної інформації, спектральної та перестановочної ентропії та інших методів дослідження нелінійної динаміки складних систем.
Особливістю майбутньої системи прогнозування епілептичних нападів є можливість роботи з одним каналом запису електроенцефалограми, що полегшує реєстрацію сигналу та спрощує користування системою.
Опис проблеми
Близько 3% населення Землі страждає, страждало або зазнає епілептичних нападів в своєму житті. Приблизно 30% випадків епілепсії не піддаються медикаментозному або хірургічному лікуванню, отже, пацієнти повинні мати можливість передбачити епілептичний напад для того, щоб вжити всіх необхідних заходів для убезпечення себе і оточуючих.
Стадія розробки технології/продукту
Проведено лабораторні випробування
Ринки
Приблизно 1% населення Землі має неконтрольовані епілептичні напади (приблизно 7 млн. осіб). Якщо 1% хворих купить цей прилад (700 тис. осіб) за 300 у.о. протягом наступних 5 років, то буде зароблено 21 млн. у.о. Ринок стабільний, оскільки кількість хворих в популяції Землі постійна.

Конкуренти, товари-замінники, бар‘єри входу
Прямих конкурентів, які виробляють системи прогнозування епілептичних нападів на основі смартфону, немає. Потенціальними конкурентами є наукові групи, які займаються подібними розробками.
Скопіювати продукт складно, оскільки особливість та ноу-хау полягає в математичних методах аналізу сигналів електроенцефалограми.
Ризики проекту та антиризикові заходи
1. Конкуренти розроблять таку саму систему
2. Споживачі будуть необізнані із розробкою – реклама в мережі інтернет, через спеціалізовані медичні видання, через лікарів, участь в конференціях
3. Недостатність клінічних випробувань
4. Необхідність сертифікації як медичного приладу