НОВІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУР ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИМ МЕТОДОМ

НОВІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУР  ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИМ МЕТОДОМ
Суть інновації
Автором запропоновано ряд нових пристроїв для отримання наноструктур електророзрядним методом. Технічне вирішення цих пристроїв дозволяє підвищити їх ефективність. При цьому розглянуто принцип їх роботи і конструктивні особливості кожного пристрою, які дозволили використовувати змінні елементи, зменшити кількість циклів переміщення електродів, використовувати вібратор для додаткового подрібнювання наночастинок металу за рахунок їх ерозії в кавітаційних зонах, забезпечити додаткове зміщення металічних гранул між собою для активізації їх електроерозії.

Новизна інновації
Нанотехнологія вважається ключовою темою для технологій XXI століття. Застосування продукції нанотехнологій дозволить заощадити на сировині та споживанні енергії, скоротити викиди в атмосферу і, разом з тим, сприятиме сталому розвитку економіки.

Опис проблеми
Прагнення до створення нових матеріалів, що мають необхідні властивості в останні десятиліття, призвело до швидкого зростання наукового, промислового, а також комерційного інтересу до нанопорошків. У зв'язку з цим досить актуальні розробка і вивчення закономірностей різних типів ультрадисперсних матеріалів. Для цього необхідно розробити нові пристрої синтезу цих матеріалів, забезпечуючи надійність та ефективність їх роботи.

Ринки
Очікується, що світовий ринок нанотехнологій у найближчі 10 років на 20% перевершить ринок електроніки і в 2 рази обжене медичний ринок. Аналітики вважають, що ринок нанотехнологій буде рости на 40% в рік. Уже в найближчі 2-3 роки прогнозується активний розділ світового ринку нанопродукції. При цьому зростання обсягу використання нанотехнологій буде відбуватися у три етапи: на першому буде домінувати виробництво високотехнологічних продуктів; на другому – переважатиме застосування нанотехнологій у мікропроцесорній техніці та електроніці; на третьому – використання нанотехнологій у виробництві широкої номенклатури товарів, особливо в практичній охороні здоров'я.

Конкуренти, товари-замінники, бар‘єри входу
Враховуючи світові тенденції конкуренції на ринку нанотехнологій, можна констатувати той факт, що дані пристрої стануть необхідним обладнанням у роботі науково-дослідних інститутів і лабораторій навчальних закладів. Патентування цих пристроїв не передбачається за кордоном. Рівненською Малою академією наук учнівської молоді проводиться подальша робота щодо удосконалення пристроїв і їх подальший інтелектуальний захист в Україні.

Ризики проекту та антиризикові заходи
Ризики проекту: відомча відокремленість наукових установ, організацій та промислових виробництв в Україні, низький рівень інвестицій у розробку і впровадження наукомісткої продукції, недостатній рівень розвитку відповідної інфраструктури та фінансування. Відсутність бюджетного фінансування. Мінімізація ролі освіти і науки в державі. Переїзд розробників проекту в іншу країну. Події на Сході України.
Антиризикові заходи:
Доказ державним органам значущості нанотехнологій.
Пошук вітчизняних та іноземних грантів, спрямованих на підтримку і розвиток нанотехнологій в Україні. Співпраця з провідними науковими організаціями України.
Популяризація нанотехнологій серед молоді.

НОВІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАНОСТРУКТУР  ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИМ МЕТОДОМ