Міжнародний інноваційний форум країн Співдружності Незалежних Держав

27.09.11_0.JPG

У період 27-29 вересня 2011 року відбувся Міжнародний інноваційний форум країн Співдружності Незалежних Держав, присвячений двадцятій річниці створення СНД. Організатором форуму виступило Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.

У роботі Форуму взяли участь керівники виконавчих органів СНД, галузевих міністерств та відомств країн СНД.

З боку Наукового парку у Форумі взяли участь Президент Наукового парку М.З.Згуровський та Генеральний директор В.С.Камаєв.

Згуровський Михайло Захарович мав слово та виступив перед численною аудиторією з доповіддю на тему: «Університетська наука та інноваційний розвиток економіки», де, в першу, чергу зазначив про необхідність тісної взаємодії закладів освіти та створених при них інноваційних середовищах, одним з яких при НТУУ «КПІ» є Науковий парк «Київська політехніка». Також освітлено загальну проблематику взаємодії держава-бізнес-наука, висвітлено проблематику захисту інтелектуальної власності, відмічено про відсутність механізму стимулювання інноваційної діяльності та незацікавленість потенційних закордонних та національних інвесторів, які не мають бажання йти у незахищений сектор. Наприкінці доповіді до уваги головуючого та учасників Форуму запропоноване власне бачення виходу з ситуації, що склалася навколо інноваційного середовища України.

ДолученняРозмір
image001.jpg50.14 КБ
image002.jpg41.64 КБ