Місія, мета та основні завдання

Cхема взаємодії.png
Схема взаємодії учасників Наукового парку «Київська політехніка»

Місія

Створення конкурентних переваг для учасників та партнерів Наукового парку «Київська політехніка» через інтеграцію освіти, науки та бізнесу.

Мета

Комерціалізація результатів наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках.

Завдання

• Розробка та реалізація інноваційних проектів.
• Пошук інвесторів та партнерів.
• Управління інноваційними розробками.
• Створення та розвиток інноваційних компаній.
• Просування та збут наукомісткої продукції на вітчизняному та закордонному ринках.
• Налагодження зв‘язків з вітчизняними та закордонними науковими та виробничими організаціями.