Інноваційний форум у Білорусі

 Інноваційний форум.jpg

Білоруський інноваційний тиждень пройшов 15-18 листопада 2011 р. у Мінську – столиці Республіки Білорусь. У рамках цього заходу відбулося пленарне засідання "Міжнародне співробітництво як інструмент стабілізації та підйому національних економік" та форуми "Білорусь – Корея", "Білорусь – Казахстан", "Білорусь – ЄС", "Білорусь – Україна", "Білорусь – Венесуела", "Білорусь – Іран", а також Білорусько-Китайський науково-практичний семінар "Актуальні напрями білорусько-китайського співробітництва з комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності".

У Білоруському інноваційному тижні, у тому числі в роботі форуму "Білорусь – Україна", взяли участь ректор НТУУ "КПІ", президент Наукового парку "Київська політехніка" М.З.Згуровський та генеральний директор Наукового парку В.С.Камаєв. М.З.Згуровський виступив із доповіддю та презентував НТУУ "КПІ" й Науковий парк як єдиний механізм, у якому університет є не тільки учасником інноваційного процесу, але й виступає його ядром.

15 листопада 2011 р. було підписано Угоду між Державним комітетом з науки та технологій Республіки Білорусь та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України про співробітництво у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності. Інструментом впровадження положень зазначеної угоди має стати Білорусько-Український центр науково-технічного та інноваційного співробітництва, мета якого – забезпечення координації спільної діяльності зацікавлених наукових організацій, промислових підприємств, суб'єктів інноваційної діяльності двох держав.

16 листопада 2011 р. М.З.Згуровський і В.С.Камаєв відвідали Білоруський національний технічний університет (БНТУ). З метою виконання умов зазначеної вище угоди відбулося підписання Положення про Білорусько-Український центр науково-технічного та інноваційного співробітництва, згідно з яким білоруське відділення Центру функціонуватиме на базі Республіканського інноваційного унітарного підприємства "Науково-технологічний парк Білоруського національного технічного університету "Політехнік", а українське відділення Центру – на базі Корпорації "Науковий парк "Київська політехніка".

З метою швидкого налагодження партнерських відносин керівники Наукового парку "Київська політехніка" відвідали Республіканське інноваційне унітарне підприємство "Науково-технологічний парк БНТУ "Політехнік", де ознайомилися зі структурою підприємства, напрямами його інноваційної діяльності та відразу, під час зустрічі з директором білоруського технопарку, обговорили перші спільні проекти.