Звіт Наукового Парку "Київська Політехніка" за 2011 рік

16.01.2011 у приміщенні зали Вченої Ради НТУУ «КПІ» було проведено засідання Вченої Ради НТУУ «КПІ» під головуванням ректора М. З. Згуровського, на якому було заслухано звіт проректора з наукової роботи М. Ю. Ільченка про підсумки та досягнення університету у галузі науки та техніки за 2011 рік.

Під час проведення засідання було відзначено роботу Наукового парку «Київська Політехніка» як організації, що надала старт низці актуальних наукоємних, в тому числі і міжнародних, проектів, на виконання яких було залучено науковців НТУУ «КПІ».

Розширений звіт про роботу Наукового парку було представлено директором з інтелектуальної власності Наукового парку - керівником молодіжного ІТ бізнес-інкубатора «Polyteco» Я.І. Кологривовим, у якому відзначено про значний розвиток Наукового парку у 2011 році,який у порівнянні з попереднім роком, продемонстрував 50-ти відсоткове зростання за обсягом залучених коштів на виконання науково-дослідних робіт і майже 130-ти відсоткове зростання за кількістю залучених на виконання цих робіт науковців НТУУ «КПІ». Крім того, зросла зацікавленість до роботи наукового парку з боку іноземних компаній, посилився зв'язок між студентами, аспірантами та молодими вченими університету та науковим парком у частині залучення їх до виконання інноваційних проектів.