Біоконвеєр для очищення води

Біоконвеєр для очищення води

Пропонується технологія очищення води різного ступеня забрудненості (природної, зливової, побутової, промислової) із вмістом органічних, токсичних, канцерогенних і мутагенних відходів будь-якої концентрації та забезпечення заданого ступеня чистоти очищеної води.

Основними перевагами технології є: підвищення інтенсивності процесу очищення водоочисних споруд в 1,5 рази, зниження вдвічі експлуатаційних витрат; відсутність залишкового мулу з небезпечними мікроорганізмами, іонами важких металів, токсичними та мутагенними сполуками; відсутність надлишкової біомаси, за рахунок споживання і мінералізації її у трофічному ланцюгу; відсутність «спухання» активного мулу, яке виникає внаслідок появи в стічних водах сполук, стійких до біорозкладу.