НАБУ и Всеукраинский фестиваль инновационных проектов

Независимая ассоциация банков Украины

Независимая ассоциация банков Украины (приобретенное) выступит партнером Всеукраинского фестиваля инновационных проектов, призванного развивать инновационную деятельность в Украине и реализовывать ее интеллектуальный потенциал.
Главными задачами проведения фестиваля являются:
• стимулирование исследовательской, деловой активности отечественной молодежи, научного сообщества и технологических предпринимателей;
Незалежна асоціація банків України (НАБУ) виступить партнером Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів, покликаного розвивати інноваційну діяльність в Україні та реалізовувати її інтелектуальний потенціал.
Головними завданнями проведення фестивалю є:
• стимулювання дослідницької, ділової активності вітчизняної молоді, наукової спільноти та технологічних підприємців;
• практична реалізація результатів наукової діяльності молоді, наукової спільноти та технологічних підприємців, яка може бути трансформована у створення окремої компанії / реалізуватися на існуючому виробництві / бути запропонована для викупу інвесторам;
• створення первинного інформаційного масиву за результатами комерційної наукової діяльності молоді, наукової спільноти та технологічних підприємців, який в подальшому може бути використаний Науковим парком у своїй проектній діяльності;
• популяризація вітчизняних наукових шкіл з метою залучення замовлень, які будуть реалізуватися в якості проектів Наукового парку.
Фестиваль проводиться з 20 травня по 12 грудня 2012 року Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут» та Науковим парком «Київська політехніка» за підтримки Українського науково-технологічного центру (УНТЦ).
На Фестиваль подаються закінчені самостійно підготовлені наукові (науково-дослідні) бізнес-орієнтовані проекти, які є новаторськими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, можуть бути впроваджені у виробництво або застосовані в господарській діяльності з відповідним економічним або соціальним ефектом. Бізнес-орієнтовані проекти, що подаються на Фестиваль, мають теоретичний (дослідження), практичний і бізнесовий характер (відкриття, винахід, корисна модель, орієнтовані на бізнес застосування).
Оцінку поданих проектів шляхом відкритого голосування здійснює експертна комісія. Міжнародне журі Фестивалю вибере три команди переможців, які отримають можливість інкубувати (вирощувати, здійснювати стартап) свій проект на базі Наукового парку «Київська політехніка» (створення своєї компанії, організаційна, захист інтелектуальної власності, юридична та фінансова підтримки, пошук інвесторів).
Команди переможців отримують можливість пройти бізнес тренінги в НТУУ «КПІ» та УНТЦ для набуття навичок презентації проектів потенційним інвесторам. Переможці Фестивалю нагороджуються Грамотами Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів.
Більше про Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів можна дізнатися за адресою: www.startup.kpi.ua