Розроблення та впровадження технологій виготовлення біологічно активних речовин

Розроблення та впровадження технологій виготовлення біологічно активних речовин мікробного походження мультифункціонального призначення

На основі відібраних за пробіотичними властивостями штамів молочнокислих бактерій роду Lactobacillus створено поліштамовий пробіотичний препарат широкого спектра дії (активного по відношенню як до грампозитивних, так і до грамнегативних патогенних та умовно-патогенних бактерій), стійкий до агресивних умов шлунково-кишкового тракту з генопротекторними властивостями (для зниження мутаційного навантаження на генетичний апарат організму), з гіпохолестеринемічною активністю (здатністю знижувати рівень холестерину у сироватці крові макроорганізму), з високими імуномоделюючими властивостями (для підтримки імунного статусу населення із складними екологічними умовами проживання) та унікальною властивістю сорбції важких металів (для виведення важких металів з організму хазяїна).