Технології маловитратного виробництва титану

Технології маловитратного виробництва титану

Технології маловитратного виробництва титану, інших спеціальних металів і сплавів на основі вакуумної електронно-променевої плавки

Розроблено високоефективну технологію електронно-променевої плавки для виробництва крупногабаритних виробів із такого стратегічного металу, як титан. Створені принципово нові зразки потужних електронних пристроїв і обладнання для плавлення і рафінування титану у вакуумі. Зазначимо, що йдеться про розробку без використання газу і вугілля, тобто сировини традиційно енерговитратних технологій, характерних для металургійній галузі. Аналогічні виробництва є лише у США і Японії, а потреба в титановій продукції стрімко зростає у всьому світі.