Золотий запас України. Біогідрометалургія

Нова екологічна технологія вилуговування рідкоземельних металів із руди. Розробка вчених хіміко-технологічного факультету НТУ «КПІ» дозволяє економічно та екологічно вирішити проблему утилізації органічних кислот після культивування бактерій , що застосовуються у медицині. А також з максимальним ККД використовувати рідкоземельну руду, переробка якої дотепер вважалася нерентабельною.