Про схвалення інноваційної програми наукового парку "Київська політехніка"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 вересня 2007 р. N 760-р

Київ

Про схвалення інноваційної програми

наукового парку "Київська політехніка"

на 2007-2011 роки

Схвалити інноваційну програму наукового парку "Київська політехніка" на 2007-2011 роки, що додається.

Прем''єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 42

Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 760-р

ІННОВАЦІЙНА ПРОГРАМА

наукового парку "Київська політехніка"

Енергетика сталого розвитку

Комплексний розвиток вітчизняної енергетики повинен відповідати принципам побудови енергетичних мереж згідно з прийнятою у 2005 році стратегією розвитку енергетики країн ЄС. Передбачається реабілітація та реконструкція діючих генеруючих потужностей на об''єктах енергетики (зокрема, в рамках програми реконструкції діючих енергоблоків теплових електростанцій та гідроелектростанцій), а також будівництво нових гідроакумулюючих електростанцій.

Питання розвитку енергетики повинне вирішуватися одночасно за кількома напрямами. При цьому передбачається реалізація проектів, спрямованих на:

 • удосконалення традиційної централізованої енергетики, включаючи створення і введення в експлуатацію додаткових генеруючих потужностей в енергосистемі;
 • пошук нових джерел енергії з використанням органічного палива (мала енергетика);
 • розвиток відновлюваних джерел енергії;
 • ефективне енергоспоживання, включаючи розроблення і впровадження механізму програмованого електричного навантаження споживачів;
 • удосконалення екологічно ефективних технологій очищення води, що застосовуються в енергетичних системах.

Під час створення нових генеруючих потужностей в енергосистемі будуть застосовані механізми децентралізованої генерації, в тому числі підключення когенераційних установок, використання нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії.

Результатом виконання цієї програми стане істотне підвищення рівня розвитку вітчизняної енергетики, зменшення витрат природного газу і мазуту до 28 відсотків, практичне освоєння відновлюваних джерел енергії різних типів.

У рамках виконання завдань, що випливають з цього розділу, передбачено реалізацію таких проектів:


Найменування проекту

Строк виконання проекту, років

Очікуваний результат

1

Розроблення методології удосконалення, створення програмного забезпечення та структурної оптимізації енергетичних мереж відповідно до стратегії розвитку енергетики країн ЄС

2007–2010

зниження витрат палива до 11 відсотків та викидів вуглекислого газу до 10 відсотків у теплових та електричних мережах пілотного регіону

2

Створення енергоефективного екобудинку з використанням відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії для енергозабезпечення об''єктів споживання

– " –

будівництво експериментальних екобудинків використання в них різних і типів нетрадиційних джерел енергії

виробництво вітроагрегатів потужністю від п''яти до 60 кВт

зниження в експериментальних екобудинках витрат органічних видів палива до 60 відсотків за рахунок керованого комплексу відновлюваних джерел енергії, який включає сонячні фотоелектричні батареї та колектори, вітроагрегати, водневі паливні комірки, теплові насоси, біоустановки

3

Розроблення та впровадження нових ефективних технологій енергогенерування, енерго- та ресурсозбереження, у тому числі водневої енергетики і трубчастої технології паливоспалювання

2007–2010

зменшення витрат води у новому поколінні теплообмінних апаратів на 70-90 відсотків, електроенергії в 1,7 раза

зменшення в середньому на 8-12 відсотків обсягу паливного газу, що використовується газоперекачувальними агрегатами та газотурбінними двигунами, за рахунок впровадження трубчастої технології паливоспалювання, підвищення показників екологічної безпеки в 2-3 рази

4

Створення нового покоління високоефективних освітлювальних пристроїв на основі світлодіодів

2008 – 2010

організація виробництва фотоелектричних перетворювачів на основі тонкоплівкових напівпровідникових структур

створення нового покоління освітлювальних пристроїв, що дають змогу зменшити витрати електричної енергії до 90 відсотків, та налагодження їх серійного виробництва

Модернізація і впровадження технологій водоочищення та водопідготовки для підприємств різних галузей

2008 – 2011

впровадження біотехнологічних та біохімічних, у тому числі безхлорних, систем водоочищення підприємств і водоканалів міст

підвищення у нових системах водоочищення якості води та зменшення її витрат на 10 відсотків

6

Створення комплексних технологічних ліній з переробки побутових і промислових відходів

2008–2011

організація модульного виробництва з переробки твердих побутових і промислових відходів

зменшення витрат природного газу до 20 відсотків, електричної енергії - до 30 відсотків

7

Утворення центру вибухових технологій для виробництва матеріалів і речовин з новими властивостями

– " –

застосування нових вибухових технологій та виготовлення матеріалів і речовин з новими властивостями

підвищення міцності інструментів, виготовлених з карбіду сталі, шляхом віброобробки у 1,5 раза

впровадження каталізаторів із залізної руди (замість платини) у процес утилізації відпрацьованих газів електростанцій з метою зниження його собівартості у 7-10 разів

підвищення ефективності та збільшення строку служби виробів з матеріалів для виготовлення конструкційної кераміки у 2-4 рази

збільшення економії коштів до п''яти гривень на один різець з конструкційних інструментальних сталей, що замінюють твердий сплав, та строку служби інструментів у 2-3 рази

впровадження технологій синтезу наноалмазів, що забезпечить прибуток до 3,5-5 млн. гривень на рік (з розрахунку 200 робочих днів на рік при продуктивності - 10 кілограмів наноалмазів за добу)

8

Організація виробництва сушильного обладнання на основі нових мікрохвильових технологій

2007 – 2008

виробництво сушильного обладнання на основі нових мікрохвильових технологій

зменшення витрат електроенергії за умови застосування нового сушильного обладнання в обсязі до 5 відсотків та підвищення рівня екологічної безпеки продуктів сушіння (наприклад, овочів, фармацевтичних трав, фруктів)

9

Модернізація систем теплопостачання міст на основі поєднання когенераційної технології "Водолій" та теплоакумулюючого обладнання широкої номенклатури

2007 – 2009

впровадження у системах теплопостачання міст когенераційної технології "Водолій" та теплоакумулюючого обладнання і забезпечення зменшення витрат природного газу до 28 відсотків та викидів вуглекислого газу до 10 відсотків

Розвиток інноваційних складових інформаційного суспільства

Розвиток інноваційних складових інформаційного суспільства значною мірою сприятиме формуванню цілісного інформаційного простору України відповідно до стандартів і характеристик європейського інформаційного простору та інтеграції до нього.

У рамках цього розділу вирішуються такі завдання:

 • розвиток Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН та її підключення до європейської науково-освітньої мережі GEANT2;
 • створення сегмента національної GRID-інфраструктури (суперкомп''ютерний центр, центр даних, високошвидкісна національна система передачі даних на основі мережі УРАН) для майбутнього GRID-проекту для забезпечення проведення масштабних наукових розрахунків і досліджень;
 • розроблення проектів інформатизації органів державного управління та місцевого самоврядування;
 • розроблення комплексу засобів обчислювальної техніки із захистом від електромагнітного впливу та убезпеченням користувача від побічного електромагнітного випромінювання;
 • створення елементів телекомунікаційних мереж на інноваційних засадах;
 • утворення Національного центру сертифікації електронних ключів для забезпечення електронного документообігу в Україні.

Вирішення зазначених завдань дасть змогу:

 • створити якісно нову науково-освітню інформаційну і телекомунікаційну мережу національного масштабу у сфері освіти і науки з підключенням її до європейської науково-освітньої мережі GEANT2;
 • створити сегмент національної GRID-інфраструктури для забезпечення проведення наукових досліджень, що сприятиме підвищенню ефективності та об''єднанню обчислювальних потужностей на національному і регіональному рівні;
 • забезпечити комплексну інформатизацію органів державного управління та місцевого самоврядування на основі впровадження типових системних рішень, що сприятиме запровадженню нових підходів в управлінні та організації їх роботи, підвищенню оперативності і якості надання суспільних та громадських послуг;
 • забезпечити доступ населення до інформаційних ресурсів, зокрема цифрового телебачення, в сільській місцевості і важкодоступних районах;
 • забезпечити ефективне функціонування національної інфраструктури цифрового підпису, розвиток галузей електронного урядування та електронних послуг і удосконалення системи електронного документообігу.

У рамках виконання завдань, що випливають з цього розділу, передбачено реалізацію таких проектів:
Найменування проекту

Строк виконання проекту, років

Очікуваний результат

1

Розвиток Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН з підключенням до європейської науково-освітньої мережі GEANT2

2008 – 2010

здійснення комплексної модернізації Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН та її підключення до європейської науково-освітньої мережі GEANT2

створення середовища високошвидкісного обміну інформацією для вирішення завдань розвитку науково-освітнього інформаційного середовища, в тому числі інформаційних технологій у сфері освіти і науки, забезпечення доступу до глобальних науково- n ехнологічних баз даних та суперкомп''ютерних ресурсів

забезпечення доступу до світових електронних бібліотек, баз даних, наукових та освітніх порталів, дистанційних і тренажерних серверів

2

Створення сегмента національної GRID-інфраструктури для забезпечення проведення наукових досліджень

2007 – 2009

створення сегмента національної GRID-інфраструктури в частині забезпечення діяльності українського відділення Світового центру даних в галузях:

глобального моделювання сталого розвитку, геофізики, фізики твердої Землі, сонячно-земної фізики, океанографії, енергетичної безпеки, технологій інформаційного суспільства

розв''язання задач, що належать до класу підвищеної складності

утворення регіональних ресурсних центрів з питань підтримки, експлуатації та управління сегментом GRID-інфраструктури

3

Розроблення проектів інформатизації органів державного управління та місцевого самоврядування

2008 – 2011

розроблення та впровадження проектів підвищення ефективності прийняття рішень та управління територіями, об''єднання в єдиний інформаційний простір органів державного управління та місцевого самоврядування, підвищення інформаційно- освітнього рівня кадрового складу органів державного управління та місцевого самоврядування

4

Розроблення комплексу засобів обчислювальної техніки, що убезпечують користувача від побічного електромагнітного випромінювання

2007 – 2010

розроблення та налагодження виробництва і реалізації засобів обчислювальної техніки в захищеному виконанні, що убезпечить представників органів державного управління та систем керування критичними процесами від зовнішнього силового електромагнітного впливу, а також екологічно безпечних щодо електромагнітного випромінювання засобів обчислювальної техніки

5

Створення нового покоління елементів телекомунікаційних мереж

2008 – 2011

створення та впровадження нового покоління елементів телекомунікаційних мереж

уніфікація телекомунікаційних локальних мереж, що належать різним урядовим організаціям та підрозділам

створення Національного центру обробки даних

модернізація телевізійних мереж

забезпечення цифрової модернізації радіорелейних ліній з мінімальними затратами і в короткі строки

6

Утворення Національного центру сертифікації електронних ключів для забезпечення електронного документообігу

2008 – 2009

підвищення ефективності управлінської діяльності на всіх рівнях, утворення захищених центрів обробки інформації, розвиток електронного урядування та електронних послуг, підвищення ефективності взаємодії з відповідними міжнародними та європейськими структурами, удосконалення систем електронного документообігу

Комплексний аналіз і стратегічне планування розвитку систем життєзабезпечення великих міст та регіонів України

Комплексний аналіз і стратегічне планування розвитку систем життєзабезпечення великих міст та регіонів потребує здійснення комплексу заходів з технологічного передбачення для визначення пріоритетів розвитку окремих галузей промисловості, стратегічно важливих компаній та економіки в цілому. За результатами технологічного передбачення розробляються стратегічні плани і програми короткострокового, середньострокового та довгострокового розвитку.

Для підвищення якості державного управління на всіх рівнях передбачається створення системи ситуаційних центрів, які повинні забезпечити надходження найбільш точної інформації, прогнозування, розроблення і надання рекомендацій щодо сценаріїв розвитку майбутніх подій керівникам усіх рівнів для прийняття управлінських рішень з урахуванням багатофакторних ризиків, невизначеності інформації та суперечності цілей окремих підсистем управління.

Передбачається розроблення методології та інтелектуальних комплексів для моделювання процесів сталого розвитку у чотирьох вимірах: економічному, екологічному, соціальному та інституціональному. Розроблення методології дасть змогу підготувати рекомендації керівникам усіх рівнів щодо прийняття оптимальних рішень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку великих міст, окремих регіонів та держави в цілому, створити ефективні інструменти для оптимізації транзитних транспортних потоків, підвищення ефективності функціонування банківських і біржових мереж, здійснення ефективного менеджменту фінансових та інвестиційних програм.

У рамках виконання завдань, що випливають з цього розділу, передбачено реалізацію таких проектів:
Найменування проекту

Строк виконання проекту, років

Очікуваний результат

Розроблення методів і засобів системного аналізу та прийняття , рішень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку держави

2008–2009

стратегічне планування та системне управління сталим розвитком міст великих підприємств і галузей економіки на основі технологічного передбачення

застосування під час реалізації проектів управління методики технологічного передбачення

підвищення ефективності управлінських рішень за рахунок оптимізації складних систем різного типу

2

Створення систем прийняття рішень за умов виникнення техногенних і природних катастроф

-"-

створення і впровадження інтелектуальних автоматизованих систем

підвищення рівня достовірності та точності рішень, що приймаються в ході ліквідації наслідків катастроф

3

Аналіз загроз для національної безпеки і розроблення сценаріїв уникнення критичних ситуацій (формування мережі ситуаційних центрів)

2008–2010

утворення ситуаційних центрів врахування широкого спектра факторів і даних у процесі аналізу та оцінки сукупності загроз під час прийняття управлінських рішень

4

Забезпечення оптимізації транзитних транспортних потоків

2007–2010

оптимізація транзитних транспортних потоків, визначення оптимальних параметрів транзитних мереж, впровадження кращого досвіду обслуговування транзитних перевезень

5

Створення єдиної інформаційно- аналітичної автоматизованої системи збору, обробки інформації та прийняття рішень в складних логістичних системах

2008–2011

впровадження під час реалізації проектів управління автоматизованої системи збору, обробки інформації та прийняття рішень в складних логістичних системах

оптимізація пасажирських і вантажних потоків для різних видів транспорту (залізничного, автомобільного, річного, морського, авіаційного)

6

Створення методик сертифікації продукції машинобудування для задоволення потреб транспорту

2008–2009

розроблення методики сертифікації

підвищення рівня надійності та відмовостійкості роботи транспорту

7

Розроблення комплексного методу підвищення зносостійкості елементів конструкції колійного господарства залізничного транспорту

-"-

розроблення комплексного методу

продовження строку служби залізничних колій у 2-4 рази

8

Розроблення автоматизованих робочих місць для технологічних відділів ремонту служб локомотивного та вагонного господарств

-"-

створення автоматизованих робочих місць

переведення відділів ремонту локомотивного та вагонного господарств на роботу в автоматизованому режимі підвищення продуктивності праці у 2-3 рази

9

Створення мережі лабораторій неруйнівного тепловізійного контролю рухомого складу транспорту

2008–2010

формування мережі лабораторій

підвищення ефективності контролю рухомого складу та виявлення прихованих руйнувань (тріщини, зниження якості ізоляції тощо)

10

Створення інтелектуальних автоматизованих комплексів у банківських і біржових мережах

-"-

створення і впровадження інтелектуальних автоматизованих комплексів

підвищення оперативності та ефективності прийняття рішень під час виконання банківських і біржових операцій у реальному часі

11

Впровадження експертно-аналітичних систем фінансової інженерії та проектного менеджменту в ринковій економіці

-"-

впровадження експертно-аналітичних систем

підвищення ефективності менеджменту фінансових та інвестиційних операцій в економіці за рахунок розв''язання комплексу кібернетичних задач у реальному часі

Системи спеціального та подвійного призначення

Передбачається виконання комплексу робіт, спрямованих на підвищення обороноздатності України і використання новітніх технічних засобів і систем у базових галузях економіки, за такими напрямами:

 • створення нового покоління радіолокаційних систем пасивного спостереження класу "Кольчуга";
 • створення рухомих систем спеціального призначення для дії у наземному, атмосферному та космічному просторі шляхом модернізації сімейства вітчизняних автомобілів високої прохідності "ВЕПР", виробництво серії безпілотних літальних апаратів і мікросупутників;
 • створення і впровадження мікрохвильових систем електромагнітної дії з метою електромагнітного впливу на електронні прилади, живі істоти тощо;
 • впровадження вітчизняної технології утилізації ракетного палива на основі меланжу.
 • Виконання робіт за зазначеними напрямами підвищить рівень обороноздатності держави та її захищеності від терористичних дій, дасть можливість створити в Україні виробництво високотехнологічних систем і забезпечить впровадження вітчизняних інноваційних розробок спеціального та подвійного призначення.

У рамках виконання завдань, що випливають з цього розділу, передбачено реалізацію таких проектів:
Найменування проекту

Строк виконання проекту, років

Очікуваний результат

1

Створення нового покоління радіолокаційних комплексів пасивного спостереження класу "Кольчуга"

2008

розробка і виробництво радіолокаційних комплексів пасивного спостереження класу "Кольчуга" з удосконаленими тактико-технічними характеристиками

Модернізація спецавтотехніки оборонно-військового призначення

2008 – 2011

розробка і виробництво модернізованої спецавтотехніки за критеріями міцності та жорсткості відповідно до міжнародних стандартів

3

Створення широкого номенклатурного ряду автомобілів високої прохідності сімейства "ВЕПР"

2007 – 2010

здійснення комплексу заходів з розробки та започаткування виробництва удосконалених автомобілів високої прохідності сімейства "ВЕПР" "(ВЕПР-С "Спеціальний", ВЕПР-К "Командир", ВЕПР-М "Мисливець" та їх модифікацій)

4

Створення серії вітчизняних безпілотних літальних апаратів

2008 – 2009

розробка і виробництво літальних апаратів різних класів та призначення для виконання завдань моніторингу землі та морських акваторій, спостереження за станом об''єктів та простору, а також розвідки і виконання завдань спеціального призначення

апаратне та програмно-алгоритмічне забезпечення бортових систем управління та функціонального призначення корисного навантаження. Сертифікація безпілотних літальних апаратів

5

Створення серії вітчизняних мікросупутників

2008 – 2010

розробка і виробництво малих космічних апаратів різних класів для дистанційного зондування землі, систем супутникового зв''язку, проведення наукових досліджень і випробування нових технологій

6

Розроблення систем електромагнітної дії

2008 – 2011

створення систем, що ґрунтуються на використанні потужного мікрохвильового випромінювання з метою усунення або послаблення впливу на:

 • мікросхеми, в тому числі комутаційну апаратуру;
 • живі істоти;
 • вибухові речовини тощо

7

Утилізація ракетного палива

– " –

створення комплексної ехнології утилізації окислювачів ракетного палива на основі концентрованої азотної кислоти типу "Меланж"

Біотехнічні системи і технології

Передбачається здійснення заходів, спрямованих на підвищення якісних показників і покращення діяльності харчової, фармацевтичної, медичної, ветеринарної галузей шляхом виконання робіт за такими напрямами:

 • розроблення біотехнології для отримання іммобілізованого поліферментного бактеріолітичного препарату як основи для антисептичних засобів та харчових консервантів;
 • створення технології виробництва нових видів дієтичних продуктів;
 • розроблення повної технологічної схеми виготовлення спиртового оцту за допомогою мікроорганізмів;
 • використання технологій клітинної та тканинної інженерії для замісної терапії посттравматичних, онкологічних та природжених захворювань людини;
 • впровадження технологій виготовлення біологічно активних речовин мікробного походження мультифункціонального призначення;
 • забезпечення збереження стабільності навколишнього середовища.

Виконання зазначених робіт дасть змогу:

 • задовольнити потребу населення у продуктах харчування, що сприяють підвищенню життєвої активності та мають антиоксидантний вплив;
 • створити технологію виготовлення нового вітчизняного поліферментного препарату, що може бути використаний як основа для виготовлення антисептичних засобів (медичних, ветеринарних, мийних) і харчових консервантів, для утилізації промислових відходів та під час проведення аналітичних досліджень;
 • зменшити обсяг шкідливих викидів в атмосферу, пов''язаних з виробництвом домішок до моторного палива, на 20-30 відсотків;
 • зменшити витрати бензину на 10-15 відсотків за рахунок використання створених кисневмісних домішок до моторного палива;
 • забезпечити утилізацію шкідливих викидів.

У рамках виконання завдань, що випливають з цього розділу, передбачено реалізацію таких проектів:
Найменування проекту

Строк виконання проекту, років

Очікуваний результат

Розроблення біотехнології виготовлення іммобілізованого поліферментного бактеріолітичного препарату

2008 – 2011

розроблення біотехнології виготовлення нового вітчизняного поліферментного препарату та його впровадження як основи для антисептичних засобів (медичних, ветеринарних, мийних) і харчових консервантів з метою утилізації промислових відходів та під час проведення аналітичних досліджень, а також для широкого використання населенням та в промислових цілях

створення нових робочих місць під час впровадження результатів розробки у виробництво, підтримка вітчизняного виробника

Розроблення повної технологічної схеми виготовлення спиртового оцту з використанням мікроорганізмів

2008 – 2011

впровадження технології виготовлення харчового і технічного спиртового оцту за допомогою мікроорганізмів- продуцентів оцтової кислоти, що є значно дешевшою, ніж технологія хімічного синтезу, яка використовується для забезпечення внутрішнього ринку дешевим вітчизняним харчовим і технічним спиртовим оцтом

3

Створення та впровадження установок модульного типу з виробництва біогазу для забезпечення муніципальних потреб енергоспоживання населення

– " –

створення та впровадження установок модульного типу

забезпечення економії енергоресурсів до 4-5 відсотків

забезпечення збереження екологічної стабільності навколишнього природного середовища та утилізації небезпечних відходів виробництва, а також заміщення органічного палива

Використання технологій клітинної та тканинної інженерії для , замісної терапії посттравматичних, онкологічних та уроджених захворювань людини

– " –

розроблення методики використання продуктів клітинної та тканинної інженерії (штучна шкіра кліткові асоціації) для використання під час лікування опікових, посттравматичних і онкологічних захворювань, уроджених захворювань у дітей

5

Створення технології виробництва нових видів дієтичних продуктів харчування оздоровчої та профілактичної дії, збагачених рослинними біокомпонентами, та розроблення методів посилення їх позитивної дії на організм людини

2007 – 2009

налагодження виробництва нових видів дієтичних продуктів для задоволення потреби населення в продуктах харчування, що сприяють підвищенню життєвої активності та мають антиоксидантний вплив

6

Розроблення та впровадження технології виготовлення високооктанової кисневмісної домішки до моторного палива з поновлюваної органічної сировини

– " –

зменшення обсягів шкідливих викидів в атмосферу на 20-30 відсотків, витрат бензину - на 10-15 відсотків

7

Розроблення та впровадження технологій виготовлення біологічно активних речовин мікробного походження мультифункціонального призначення

– " –

розроблення технології мікробного синтезу вторинних метаболітів з використанням суміші енергетично нерівноцінних субстратів

забезпечення максимально повної трансформації вуглецю субстратів у практично цінні сполуки

ДолученняРозмір
760-p.doc117.5 КБ