Виготовлення виливків з піноалюмінію

Сфери застосування:

Нові речовини та матеріали

Машинобудування

Ракетно-космічна техніка

Приладобудування

Автомобілі і деталі

Короткий опис інновації

Основними властивостями піноалюмінію є: високий коефіцієнт поглинання енергії удару чи вібрації та мала вага виробів при достатньо високій міцності, а також мала теплопровідність.

Суть роботи заклечається в розробленні технологічного процесу виготовлення пористих алюмінієвих деталей, що включає оптимізацію самого технологічного процесу спінювання алюмінію та підбір оптимального хімічного складу сплаву для спінювання.

Новизна інновації

Спінювання алюмінію відбувається за участі карбонату кальцію – дешевого матеріалу. Сам процес спінювання відбувається у два етапи – під спінювання та спінювання у гарячій формі. Це дозволяє отримувати більш рівномірний розподіл пор по об’єму деталей. Також оптимізовано хімічний склад алюмінієвого сплаву що також значно покращує рівномірність порового простору.

Опис проблеми

Застосування пористого алюмінію в машинобудуванні (пористі демпфери автомобілів, захисні кожухи і т.п.) дозволить підвищити безпеку автотранспорту.

Стадія розробки

Прототип з успішними лабораторними випробуваннями