Розробка енергозберігаючих, ресурсозберігаючих технологій на основі наноструктурних плівкових покриттів

Сфери застосування:

Енергетика та енергоефективність

Нові речовини та матеріали

 

Короткий опис інновації

Отримання плівкових покриттів з широким спектром фізичних та технічних властивостей, притаманних наноструктурним сполукам.

Новизна інновації

Технологія наноструктурних плівкових покриттів не має аналогів. Це нова галузь науки, техніки та технологій.

Опис проблеми

Проблема енергозбереження та ресурсозбереження в різних галузях науки, техніки та виробництва

Стадія розробки

Прототип з успішними лабораторними випробуваннями

Потенційні споживачі

Оптоелектроніка, мікроелектроніка і акустоелектроніка, машинобудування, авіаційна промисловість, захист інформації, медицина, автомобілебудування