Науково-практичний семінар «Стратегія розвитку водозабезпечення України»

2009.5.19 семінар «Стратегія розвитку водозабезпечення України»

19 травня 2009 року в Науковому парку «Київська політехніка» було проведено науково-практичний семінар «Стратегія розвитку водозабезпечення України», присвячений вирішенню однієї з найболючіших проблем сьогодення для України – забезпечення населення якісною питною водою. Роботою семінару керував ректор НТУУ «КПІ», президент Наукового парку «Київська політехніка», академік НАН України М.З. Згуровський. В роботі семінару взяли участь директор Інституту колоїдної хімії та хімії води (ІКХХВ) ім. А.В. Думанського НАН України, академік-секретар відділення хімії НАН України, академік НАН України В.В. Гончарук, проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ», член-кореспондент НАН України М.Ю. Ільченко, генеральний директор Наукового парку «Київська політехніка» В.С. Камаєв, заступник мера, депутат міської ради м.Алчевська В.В. Рисухін, керівник компанії «Nature Technologies» Г.Ю. Черковолов, головний технолог компанії «Nature Technologies» Д.О. Шацький, директор заводу питної води м. Алчевська В.А. Чуприна, наукові співробітники, викладачі, магістри, аспіранти НТУУ «КПІ», науковці з ІКХХВ ім. Думанського НАН України.

Перед початком робочого засідання учасники семінару ознайомились з науково-технічними досягненнями Наукового парку «Київська політехніка», представленими на постійно діючій виставці.

У своєму виступі «Інноваційна модель програми розвитку водозабезпечення України» академік М.З. Згуровський дав загальну оцінку стану водопостачання на Україні, де відзначив неприпустиму ситуацію із забезпеченням населення держави питною водою. Через природній й антропогенні чинники в цілому ряді регіонів відсутні джерела водопостачання із задовільними характеристиками якості води. Наприклад, за рівнем мінералізації не відповідали вимогам до питної води водойми і підземні води Луганської і Донецької областей, ряду районів Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Харківської, Кіровоградської областей і Криму. Склалася ситуація, коли традиційні підходи виявилися повністю безперспективними у вирішенні цієї складної життєво важливої проблеми. Вихід один – застосування сучасних нанотехнологій. Проте за умови, коли науковці, виробничники, органи самоврядування, державні органи працюють незалежно, без координації зусиль, позитивних результатів очікувати не варто. Тому на сьогодні гостро стоїть проблема координації зусиль згаданих вище структур і організацій для вирішення поставленої задачі. Далі М.З. Згуровський детально виклав суть інноваційної моделі програми розвитку водозабезпечення України через реалізацію відповідного інноваційного проекту Наукового парку «Київська політехніка» з вирішення проблем водозабезпечення населення України при об’єднанні зусиль представників вищих навчальних закладів, Національної Академії наук, бізнесу, органів влади.

Про критичний стан в галузі водозабезпечення України в своєму яскравому виступі розповів академік НАН України В.В. Гончарук. Він досить виразно показав, яка прірва існує між необхідною якістю питної води і якістю тієї води, яку сьогодні отримує переважна більшість населення України. Незадовільна ситуація склалась і при реалізації фасованої води. Для виправлення ситуації необхідне проведення цілого комплексу радикальних заходів. Це і створення нових державних стандартів на питну воду, на джерела водопостачання, і впровадження нових підходів до тестування якості води, і розробка й реалізація нової стратегії питного водопостачання в Україні. Тим більше, що напрацьовані результати ІКХХВ дозволяють успішно розв’язувати ці задачі. Наробки інституту з багатьох напрямків перевищують світові досягнення. На особливу увагу заслуговують метод біотестування якості питної води на генному рівні, метод комплексної екологічної оцінки якості води в природних водоймах, нові підходи у вивченні хімії, фізики і біології води.

Про здобутки Наукового парку «Київська політехніка» в галузі водокористування доповів завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів, професор М.Д. Гомеля. Він розповів про досягнення у створенні ресурсозберігаючих технологій кондиціонування та очищення води, які дозволяють організацію безстічних систем водокористування в промисловості і енергетиці. Створення таких систем – найбільш ефективний захист водойм від забруднення.

Оцінку стану водопостачання м. Алчевська та Луганської області зробив Расухін В.В. Він також розповів про складнощі й досягнення при будівництві сучасного заводу підготовки питної води. На сьогодні в Алчевську побудовано завод з підготовки високоякісної води продуктивністю 12 000 м3/д. В основу технології покладено нанофільтраційний процес очищення води. Це дозволяє отримувати воду, яка має показники, що відповідають вимогам вітчизняних і міжнародних нормативних документів при використанні води з високомінералізованих джерел водопостачання.
При підведенні підсумків семінару генеральний директор Наукового парку «Київська політехніка» В.С. Камаєв навів основні завдання, намітив визначальні етапи сумісної діяльності зі створення та виконання інноваційного проекту Наукового парку «Київська політехніка» – «Водозабезпечення України».

Після завершення засідання учасники семінару відвідали Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. Думанського НАН України, де академік НАН України В.В. Гончарук ознайомив присутніх із сучасними вітчизняними розробками, установками в галузі водопідготовки та водоочищення.