Створення безвідходної технології демінералізації природних, шахтних та інших стічних вод

Ключові слова
Енергетика та енергоефективність раціональне природокористування

опис
Існуючі сьогодні у світі методи демінералізації води забезпечують
рішення проблеми тільки частково . При застосуванні іонного обміну , зворотного
осмосу , електродіалізу і т.п. при опріснення води обов'язково утворюються
концентровані розчини солей , які скидаються в поверхневі
водойми , погіршуючи і без того складну екологічну ситуацію.
Науково -дослідним проектом передбачено створення технології
опріснення води , яка включає переробку концентратів солей і дозволяє
уникнути їх скиду в поверхневі водойми , річки , моря , океани , грунтові
води , водоочисні споруди , водосховища. При цьому в процесі
водопідготовки вирішуються завдання різної складності , а саме:
- Підготовка пом'якшеної води для водооборотних систем охолодження з
витяганням хлоридів і сульфатів ;

новизна інновації
Існуючі традиційні технології очищення води дозволяють видаляти з води
зважені речовини , розчинні і нерозчинні органічні речовини , але
малоефективні при демінералізації води.
Для вирішення проблеми знесолення слабо- і високомінералізованих вод
останнім часом все більш широко використовують баромембранного методи -
нанофільтрацію і зворотної осмос . Проте існують певні складності
при їх впровадженні . Це , в першу чергу , якісна попередня очистка води
та утилізація концентратів . Попередня підготовка передбачає глибоку
очищення від зважених речовин (до 0,2 мг/дм3) і знебарвлення води , а також її
пом'якшення. Особливо важливо пом'якшення з обессоливании морської води. В цілому
якісна попередня підготовка води визначає довговічність мембран ,
які виробляються за кордоном і коштують дорого.
Проблема утилізації концентратів варто особливо гостро при очищенні
нізкомінералізованних вод. Вихід концентратів досягає 20-30 % , а їх мінералізація
досягає 3-6 г/дм3 , тоді як скидання води з мінералізацією більше 1 г/дм3 в
поверхневі водойми заборонений.

стадія розробки
Розробка завершена з підтвердженими результатами

Потенційні споживачі , ринки
Обсяг впровадження розроблених процес сов переробки концентратів можна буде широко впроваджувати не тільки на баромембранного установках , але і на більшості з існуючих на кожній ТЕС цехах фіз -хім підготовки води , на яких в результаті застосування іонообмінного пом'якшення води утворюються
Подібна концентрати , що не знаходять сьогодні застосування та перероблювані. Ринок таких технологій тільки на території України може обчислюватися декількома тисячи промислових підприємств.