Нові природнотвердіючі ливарні сплави системи Al-Mg-Si

Ключеві слова
Нові речовини та матеріали Засоби масової інформації

Опис
В результаті лабораторних випробувань було визначено склад нових ливарних алюмінієвих сплавів, що мають знижену густину і встановлено механізми, що відповідають за формування їхньої структури і зміцнення.

Новизна інновації
Розроблені нові прогресивні ливарні сплави можуть надати нового імпульсу розвитку економічних транспортних засобів, особливо тих, що використовують як паливо водень, генерування якого відбувається паливними комірками. Знижена густина сплавів ((2400 кг м-3 в порівнянні із 2760 кг м-3 для традиційних ливарних сплавів) дає змогу зменшити загальну вагу транспортного засобу і, за рахунок цього, підвищити його економічність та ефективність. Додатковою перевагою нових сплавів є те, що вони зміцнюються в процесі природного старіння і не вимагають термічної обробки.

Перша і головна рушійна сила запропонованої інноваційної розробки – це нагальна потреба суспільства в зменшенні витрат пального і перехід до більш економічних і екологічно-чистих видів палива сучасних автомобілів, літаків і кораблів. Паливна ефективність автомобілів, як вантажних, так і легкових, досягається за рахунок зменшення маси транспортного засобу. Саме тому сплави, що мають меншу питому вагу, ніж ті, що використовуються зараз, є тією інновацією, яка вкрай необхідна сучасним будівникам автомобілів.

Стадія розробки
Прототип з успішними лабораторними випробуваннями

Потенційні споживачі, ринки
Сплави можуть бути використані в транспортній галузі (автомобілебудування, авіаційна та суднобудівельна галузі) для заміни сталевих або чавунних деталей, а також частин, вироблених із застарілих алюмінієвих сплавів.