Розробка заходів з ресурсо- та енергозбереження в електродному виробництві

Ключові слова
Енергетика та енергоефективність

Опис
Модернізація технології виробництва електродної продукції, що належить до найбільш енергоємної галузі промисловості, в напрямку забезпечення ресурсоенергозбереження і зменшення техногенного впливу на довкілля.

Новизна інновації:
Розробка нових технічних рішень, що забезпечують ресурсоенергозбереження в технологічному обладнанні електродного виробництва, зокрема, у шахтних електропечах, печах випалювання, печах графітування непрямого та прямого нагрівання; теоретично-експериментальні дослідженнях теплоелектричного, механічного та тепло-гідродинамічного стану технологічного обладнання електродного виробництва, що у підсумку є створенням науково-технічних засад для розробки принципово нових технічних рішень при модернізації технологічного циклу електродної промисловості.

Опис проблеми:
Технологічний процес виготовлення електродів є надзвичайно енергоємним. Так, наприклад, питомі витратами енергії (ПВЕ) тільки при випалюванні електродних заготовок становлять 1080–1250 кВт•год/т, а при графітуванні у печах непрямого нагрівання Ачесона сягають 4500–6500 кВт•год/т. При врахуванні решти макроетапів технологічного циклу виготовлення електродів сумарні ПВЕ можуть становити понад 8000 кВт•год/т. Тому розробка заходів з ресурсоенергозбереження і зменшення техногенного впливу на довкілля при виробництві вуглеграфітової та графітованої електродної продукції є актуальною.

Стадія розробки:
Розробка завершена з підтвердженими результатами

Потенційні споживачі, ринки:
Підприємства електродної промисловості, кольорової металургії, ресурсоенергозбереження та ін.