Розробка типових проектів та впровадження пілотних автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) для суб’єктів бюджетної сфери (науки, освіти інших)

Ключві слова
Енергетика та енергоефективність

Опис
Пропонується розробка типових проектів автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії, адаптованих до специфічних умов споживачів бюджетної сфери. В таких споживачах розрахунковий облік електроенергії на відміну від промислових споживачів знаходиться , як правило, не на межі балансової належності. Окрім того, до електричних мереж споживача бюджетної сфери можуть бути підключені об’єкти , які розраховуються з енергопостачальними організаціями за різними тарифами (побутові споживачі – розраховуються за тарифами для населення, виробничі об’єкти - розраховуються за одно ставковими або багато ставковими тарифами), а також орендні комерційні структури, які впливають на загальні втрати електроенергії.

Новизна інновації:
Розробка, що пропонується на відміну від відомих систем враховує особливості споживачів бюджетної сфери:
- в автоматичному режимі враховуються втрати електроенергії при розташуванні розрахункового обліку не на межі балансової належності;
- в автоматичному режимі формуються групи споживачів, що розраховуються за різними тарифами;
- в автоматичному режимі формуються дані про споживання електроенергії сторонніми споживачами (субабонентами).

Опис проблеми:
АСКОЕ є обов’язковою для впровадження на всіх підприємствах України на підставі „Правил користування електричною енергією (п. 3.35 ПКЕЕ) та Постанов НКРЕ.
Відповідно до ПКЕЕ електропередавальна організація приймає до розрахунків за електричну енергію схему розрахункового обліку електричної енергії після встановлення автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії споживача (АСКОЕ).

Стадія розробки:
Розробка завершена з підтвердженими результатами

Потенційні споживачі, ринки:
Об'єкти бюджетної сфери з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання за попередні 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок або заявленим обсягом споживання електричної енергії для нових електроустановок 50 тис. кВт∙год і більше.