Розробка методики обчислення втрат електроенергії та потужності в елементах систем електропостачання рівня напруги 0,4-10 кВ при застосуванні автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)

Ключеві слова
Енергетика та енергоефективність

Опис
Пропонується розробка, узгодження та затвердження методики, яка б дозволяла в автоматичному режимі в автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії обчислювати втрати електроенергії і потужності в елементах систем електропостачання в мережах 0,4 – 10 кВ.

Новизна інновації:
Розробка, що пропонується на відміну від відомих дозволяє:
- в автоматичному режимі обчислювати втрати електроенергії при розташуванні розрахункового обліку не на межі балансової належності;
- в автоматичному режимі обчислювати втрати електроенергії для сторонніх споживачів електроенергії (субабонентів).
- забезпечити метрологічну атестацію АСКОЕ при автоматичному обчислюванні втрат електроенергії і потужності.

Опис проблеми:
Відповідно до „Правил користування електричною енергією» (ПКЕЕ) розрахунковий облік повинен бути налаштований на межі балансової належності і споживачі зобов’язані встановлювати АСКОЕ.
Переважна більшість споживачів напругою 0,4/10 кВ має розрахунковий облік не на межі балансової належності і навіть при наявності АСКОЕ втрати в елементах мережі розраховуються вручну. Аналогічно розраховуються втрати для сторонніх споживачів (субабонентів).
Відсутність методики автоматичного обчислювання втрат електроенергії приводить до значних капітальних затрат при перенесенні елементів розрахункового обліку на межу балансової належності.

Стадія розробки:
Розроблені теоретичні дослідження обчислення втрат електроенергії і потужності в мережах енергопостачальних компаній і споживачів.

Потенційні споживачі, ринки:
Будь-які споживачі, що живляться від мережі 0,4/10 кВ і які мають чи планують впровадження АСКОЕ і, в яких розрахунковий облік налаштований не на межі балансової належності, а також споживачі, що мають субабоненти.