Розвиток економічних методів управління попитом споживачів на електричну потужність в об’єднаній енергетичній системі (ОЕС) України

Ключові слова
Енергетика и енергоефективність

Опис
Значна нерівномірність добових графіків електричного навантаження і несприятлива структура генеруючих потужностей ОЕС України призводять до того, що нерівномірний попит на потужність в основному забезпечується регулюванням режимів роботи енергоблоків теплових електростанцій генеруючих компаній (ТЕС ГК), що пов’язано зі значними додатковими витратами на виробництво електроенергії. Удосконалення і подальший розвиток діючих в Україні диференційованих за періодами часу тарифів на електроенергію створить умови для коректного, цілеспрямованого управління попитом споживачів на електричну потужність, що сприятиме зниженню його нерівномірності, а, отже, і полегшенню режимів виробництва електроенергії, що, у свою чергу, дозволить підвищити надійність та якість електропостачання, а також економічність функціонування об’єднаної енергетичної системи.

Новизна інновації:
Діючі в Україні диференційовані за періодами часу тарифи на електричну енергію зробили певний внесок у вирівнювання добових графіків навантаження об’єднаної енергосистеми, але на сьогоднішній день вони вже вичерпали свої можливості ефективного управління попитом споживачів на електричну потужність. Закордонний досвід управління попитом на потужність з огляду на специфіку вітчизняної енергетичної галузі та споживачів електроенергії безпосередньо, «механічно», застосований в Україні бути не може. Тому інноваційний проект передбачає розроблення оригінальної методології та конкретних методів управління попитом споживачів на електричну потужність, адаптованих до сучасної ситуації і особливостей української електроенергетики.

Опис проблеми:
Нерівномірний попит споживачів на електричну потужність, несприятлива структура генеруючих потужностей в об’єднаній енергосистемі, ускладнення режимів виробництва електроенергії, значні надлишкові витрати теплових електростанцій на її виробництво, недосконалість діючих диференційованих за періодами часу тарифів на електроенергію як єдиного засобу управління попитом споживачів на потужність, відсутність обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення і подальшого розвитку диференційованих тарифів.

Стадія розробки:
Моделювання або інші абстрактні оцінки

Потенційні споживачі, ринки:
Підрозділи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, електропередавальні організації, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, Державне підприємство «Енергоринок», Держенергонагляд, Національна енергетична компанія «Укренерго»